Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών» στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Συνοπτική περιγραφή:

Με απόφαση του  Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού), εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στο ΕΠ«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» η πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών». Η πράξη αφορά στη χορήγηση 289 υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), προϋπολογισμού 7.635.000,00 ευρώ

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών» στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *