Δομές παροχής βασικών αγαθών (κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται απ’ αυτόν, με τη δημιουργία δομών παροχής βασικών αγαθών όπως κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου και κοινωνικό φαρμακείο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 4/7/2016 – 29/8/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δομές παροχής βασικών αγαθών (κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *