2η έκδοση της Προδημοσίευσης Πρόσκλησης στους τομείς Τουρισμού και Πολιτισμού στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) …

Συνοπτική περιγραφή:

Σε συνέχεια της 1ης έκδοσης η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ “Αττική 2014-2020” εξέδωσε σε 2η έκδοση την προδημοσίευση για τη δράση “Ανάπτυξη έργων επίδειξης – εφαρμογής αποτελεσμάτων έρευνας στο πεδίο της Δημιουργικής Οικονομίας και ειδικότερα στους τομείς Τουρισμού – Πολιτισμού της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αττικής.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
2η έκδοση της Προδημοσίευσης Πρόσκλησης στους τομείς Τουρισμού και Πολιτισμού στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *