1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκε στις 21/3/2016 απόφαση για την τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2014–2020.  

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *