1η Πρόσκληση Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Συνοπτική περιγραφή:

Η παρούσα 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Interreg “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” αφορά τους τρεις Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος καθώς και τους εννιά συναφείς με αυτούς ειδικούς στόχους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 14/12/2015 – 11/4/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
1η Πρόσκληση Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *