Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ του Προγράμματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 10/3/2016 – 30/11/2023

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *