Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες Α΄Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών …

Συνοπτική περιγραφή:

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού(όπως οι μακροχρόνια άνεργοι ή οι οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόμενο κ.ά.),στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος στη χώρα. Αντικείμενό της αποτελεί η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης σε συγκεκριμένες ειδικότητες μέσω της πρόσληψης προσωπικού διάρκειας οκτώ(8) μηνών σε Δήμους και Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών(HOT SPOTS).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 22/2/2016 – 31/3/2016 (-)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες Α΄Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *