Νέα πρόσκληση για τα Δίκτυα Υλοποίησης Δράσεων (Implementation Networks) του Προγράμματος URBACT III

Συνοπτική περιγραφή:

Στις 22 Μαρτίου 2016 ανακοινώνεται η νέα πρόσκληση για τα Δίκτυα Υλοποίησης Δράσεων (Implementation Networks) του Προγράμματος URBACT III. Πρόκειται για ένα νέο τύπο δικτύωσης που στοχεύει στην υποστήριξη των πόλεων για την εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών και σχεδίων δράσης αστικής ανάπτυξης.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Νέα πρόσκληση για τα Δίκτυα Υλοποίησης Δράσεων (Implementation Networks) του Προγράμματος URBACT III

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *