Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), προχωρούν στη δημιουργία Μητρώου Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *