Θεσμική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση των Κοινωνικών Εταίρων

Συνοπτική περιγραφή: Η πράξη αφορά-μέσω της συνέχισης στήριξης επιτυχημένων και αποτελεσματικών μηχανισμών και συστημάτων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013-σε ενέργειες ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας του κάθε δικαιούχου-κοινωνικού εταίρου,ιδίως αναφορικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων και την υποστήριξη ωφελουμένων στα πεδία των ενεργητικών πολιτικών της απασχόλησης και των θεσμών της αγοράς εργασίας καθώς και στην ενθάρρυνση της επαρκούς συμμετοχής και πρόσβασης σε ενέργειες που στηρίζονται από το ΕΚΤ.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 8/2/2016 – 31/12/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Θεσμική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση των Κοινωνικών Εταίρων

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *