Ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για τις 4 νέες δράσεις από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και …

Συνοπτική περιγραφή:

Στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού για τις 4 νέες δράσεις που υλοποιούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, διοργανώνονται δύο ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για τις 4 νέες δράσεις από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *