Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις 4 νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Συνοπτική περιγραφή:

Στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού για τις 4 νέες δράσεις που υλοποιούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, διοργανώνονται δύο ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις 4 νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *