Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Dράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, αντικατάστασης υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης, ανάπτυξης συστημάτων ελέγχου διαρροών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ύδατος και προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης ύδατος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 22/2/2016 – 23/5/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *