Αναβάθμιση οδικού δικτύου στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνοπτική περιγραφή:

Αναβάθμιση τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Κρήτης που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο διευρωπαϊκό δίκτυο και κόμβους (ΔΕΜ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κρήτης
Περίοδος υποβολής: 1/3/2016 – 31/3/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση οδικού δικτύου στην Περιφέρεια Κρήτης

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *