Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Νεοφυής Επιχειρηματικότητα από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία …

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει ότι ξεκινάει την Πέμπτη 17/3/2016, 12μμ, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Νεοφυής Επιχειρηματικότητα από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *