Έκδοση καλών πρακτικών «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα 2007-2013»

Συνοπτική περιγραφή:

Με μήνυμα «Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο», δημοσιεύτηκε πρόσφατα η έκδοση καλών πρακτικών «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα 2007-2013», από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ).

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έκδοση καλών πρακτικών «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα 2007-2013»

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *