Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνοπτική περιγραφή:

Περιλαμβάνονται δράσεις υποστήριξης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ, της δομής διαχείρισης του προγράμματος καθώς και των δικαιούχων για την προετοιμασία, παρακολούθηση και διαχείριση επιλέξιμων δράσεων, όπως

  • Συμπληρωματικά συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης
  • Πληροφόρηση και δημοσιότητα
  • Αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι
  • Ενδυνάμωση διαχειριστικής ικανότητας της Αρχής Διαχείρισης
  • Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης και των δικαιούχων
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κρήτης
Περίοδος υποβολής: 7/12/2015 – 31/12/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Κρήτης

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *