Κοινωφελής εργασία σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών …

Συνοπτική περιγραφή:

Πρόσληψη και απασχόληση  ανέργων σε 2.082 για 8 μήνες σε περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 31/10/2018 – 12/11/2018 (ώρα 12:00 μεσημέρι)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κοινωφελής εργασία σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών …

Ενίσχυση δομών που παρέχουν υπηρεσίες πρόνοιας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με έμφαση στα παιδιά στην πόλη των Γιαννιτσών

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση δομών που παρέχουν υπηρεσίες πρόνοιας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με έμφαση στα παιδιά στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 8/10/2018 – 10/12/2018

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση δομών που παρέχουν υπηρεσίες πρόνοιας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με έμφαση στα παιδιά στην πόλη των Γιαννιτσών

Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Δήμου Πειραιά (ΕΚΤ)

Συνοπτική περιγραφή:

Ενέργειες για την Τεχνική Υποστήριξη και την Διοικητική Λειτουργία του ΕΦΔ Δήμου Πειραιά, στα πλαίσιο της εφαρμογής των έργων – δράσεων της εγκεκριμένης στρατηγικής της ΟΧΕ/ΒΑΑ, που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (Υποπρόγραμμα Α).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 27/8/2018 – 31/12/2022

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Δήμου Πειραιά (ΕΚΤ)

Δομή παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε ευπαθείς ομάδες στην πόλη της Έδεσσας

Συνοπτική περιγραφή:

Ενισχυτική διδασκαλία σε άπορους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 12/10/2018 – 12/12/2018

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δομή παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε ευπαθείς ομάδες στην πόλη της Έδεσσας

Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Δήμου Πειραιά (ΕΤΠΑ)

Συνοπτική περιγραφή:

Ενέργειες για την τεχνική υποστήριξη και την διοικητική λειτουργία του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Δήμου Πειραιά, στα πλαίσιο της εφαρμογής των έργων – δράσεων της εγκεκριμένης στρατηγικής της ΟΧΕ/ΒΑΑ, που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (Υποπρόγραμμα Α).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 27/8/2018 – 31/12/2022

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Δήμου Πειραιά (ΕΤΠΑ)

Δομή παροχής βασικών αγαθών στην πόλη της Έδεσσας

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση δομών που παρέχουν υπηρεσίες πρόνοιας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με έμφαση στα παιδιά στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 8/10/2018 – 10/12/2018

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δομή παροχής βασικών αγαθών στην πόλη της Έδεσσας

Δημιουργία – αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόμων, πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής …

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα δημιουργίας και αναβάθμισης πρασίνου πουεντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ή σε περιοχές πρασίνου τοπικής κλίμακας. Οι παρεμβάσεις μπορεί να αφορούν περιοχές “πάρκων” αλλά και γραμμικούς άξονες κατά μήκος αστικών ρεμάτων ή οδών. Κατάλληλη φύτευση και ανάπτυξη βλάστησης σε δώματα, σε κάθετες επιφάνειες κτιριακών υποδομών και σε αυλές σχολείων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 10/10/2018 – 10/12/2018

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημιουργία – αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόμων, πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής …

Αποκατάσταση – αξιοποίηση αποδεσμευμένων χώρων από οχλούσες χρήσεις γης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής …

Συνοπτική περιγραφή:

Μετατροπή χώρων – αστικών οικοπέδων σημαντικής έκτασης – εντός ή στο όριο του αστικού χώρου, στους οποίους κατά το παρελθόν είχαν αναπτυχθεί ασύμβατες με τον αστικό χαρακτήρα χρήσεις και οι οποίοι μετά την μετακίνηση των χρήσεων αυτών παραμένουν αναξιοποίητοι.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 10/10/2018 – 10/12/2018

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αποκατάσταση – αξιοποίηση αποδεσμευμένων χώρων από οχλούσες χρήσεις γης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής …

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης …

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 15/10/2018 – 14/12/2018

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης …

Βράβευση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το συγχρηματοδοτούμενο έργο της ανασύστασης της λίμνης Κάρλας

Συνοπτική περιγραφή:

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βραβεύτηκε για το συγχρηματοδοτούμενο περιβαλλοντικό έργο της ανασύστασης της λίμνης Κάρλας στην 7η τελετή απονομής των «Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον – European Business Awards for the Environment» και των «Ελληνικών Βραβείων για το Περιβάλλον», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Βράβευση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το συγχρηματοδοτούμενο έργο της ανασύστασης της λίμνης Κάρλας