Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Πιλοτική εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (λογισμικών ή/και εργαλείων) σε σχολικές μονάδες της προσχολικής εκπαίδευσης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 2/4/2021 – 30/6/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση

Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ που εφαρμόζει η ΟΤΔ «Αρκαδία 2020» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες αναφέρονται σε δραστηριότητες μεταποίησης και τουρισμού.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 29/3/2021 – 27/5/2021 (ώρα 15:00)<br /></div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών …

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (εκτός σχολικών κτιρίων και κτιρίων υγείας) στη Δυτική Μακεδονία

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (εκτός κτιρίων υγείας και σχολικών κτιρίων) που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 31/12/2020 – 29/4/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (εκτός σχολικών κτιρίων και κτιρίων υγείας) στη Δυτική Μακεδονία

Μελέτες ωρίμανσης οδικών έργων για προετοιμασία έργων περιόδου 2021-2027 στη Θεσσαλία

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση οδικών έργων του βασικού και αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ της Θεσσαλίας, αλλά και διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών οδικών υποδομών που ανήκουν στη Θεσσαλία και αποτελούν δευτερεύουσες και τριτεύουσες συνδέσεις με τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Θεσσαλίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Θεσσαλίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 1/4/2021 – 30/6/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Μελέτες ωρίμανσης οδικών έργων για προετοιμασία έργων περιόδου 2021-2027 στη Θεσσαλία

Αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος στην Αρκαδία

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ενισχύσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 26/3/2021 – 28/5/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος στην Αρκαδία

Διαδικασία ενσωμάτωσης των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών στα εθνικά στρατηγικά κείμενα – Η πορεία της Ελλάδας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών #EUMRSWeek, ο κ. Ιωάννης Φίρμπας, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης &amp; Επενδύσεων και Εθνικός Συντονιστής για τα ΕΔΕΤ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR), συμμετείχε στο διαδικτυακό, δια-μακροπεριφερειακό εργαστήριο για τη διαδικασία ενσωμάτωσης των εμβληματικών προτεραιοτήτων των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών της ΕΕ και παρουσίασε την πορεία της διαδικασίας ενσωμάτωσης των εμβληματικών προτεραιοτήτων της EUSAIR στα εθνικά στρατηγικά κείμενα της Ελλάδας.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διαδικασία ενσωμάτωσης των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών στα εθνικά στρατηγικά κείμενα – Η πορεία της Ελλάδας

Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης μνημείων UNESCO. Δικτυώσεις-συνεργασίες για προστασία και ανάδειξη υποθαλάσσιου πολιτιστικού πλούτου. Δημιουργία διαδρομών/δικτύων επισκέψιμων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων. Παρεμβάσεις σε λοιπά μνήμεία και αρχαιολογικούς χώρους. Λειτουργική αναβάθμιση μόνιμων εκθέσεων&nbsp;κλπ., πιστοποίηση μουσειακών υποδομών και δημιουργία νέων μουσείων.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 30/3/2021 – 30/4/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων στη Δυτική Μακεδονία

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (εκτός κτιρίων υγείας και σχολικών κτιρίων) που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, εντός της περιοχής παρέμβασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Αξιοποίησης των Λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας (ΟΧΕ).</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 30/12/2020 – 29/4/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων στη Δυτική Μακεδονία

Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Χρηματοδότηση Πράξεων επέκτασης και αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 24/12/2020 – 31/3/2021 (-)<br />24/12/2020 – 29/4/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης …

Στρατηγική της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 24 Μαρτίου&nbsp;την πρώτη ολοκληρωμένη Στρατηγική της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και πρόταση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών για παιδιά που απειλούνται από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Δελτίο Τύπου</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Στρατηγική της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί