Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην ΠΕ Τρικάλων μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Τρικάλων
Περίοδος υποβολής: 28/5/2019 – 6/9/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην ΠΕ Τρικάλων μέσω του LEADER

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς παιδικούς σταθμους και ΚΔΑΠ για τη δράση Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής …

Συνοπτική περιγραφή:

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), προκειμένου να καταρτίσει ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων/Δομών προς διευκόλυνση -ενημέρωση των ωφελούμενων–κατόχων “αξιών τοποθέτησης” (vouchers) της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” ανακοινώνει–καλεί τους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, τους Παιδικούς Σταθμούς, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) να δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, από την Δευτέρα 3/6/2019 και μέχρι την Παρασκευή 7/6/2019 και ώρα 12:00μμ, την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς παιδικούς σταθμους και ΚΔΑΠ για τη δράση Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής …

Πιστοποίηση της ελληνομάθειας μέσω ανάπτυξης υλικού και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων για αλλοδαπούς κρατούμενους, Έλληνες …

Συνοπτική περιγραφή:

Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και πιστοποίησή της σε κρατουμένους με ανεπαρκείς γνώσεις ελληνικών (αλλοδαποί, Έλληνες Ρομά και Μουσουλμάνοι) που διαβιούν σε 30 Καταστήματα Κράτησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 3/6/2019 – 31/10/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πιστοποίηση της ελληνομάθειας μέσω ανάπτυξης υλικού και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων για αλλοδαπούς κρατούμενους, Έλληνες …

Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα για το σχολικό έτος 2019-2020

Συνοπτική περιγραφή:

Ειδική υποστήριξη μαθητών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, με χαμηλό επίπεδο ελληνομάθειας, με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, κυρίως στο γραμματισμό, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. Παροχή αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών Γυμνασίου που έχουν μαθησιακά κενά ή προβλήματα μάθησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 31/5/2019 – 1/10/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα για το σχολικό έτος 2019-2020

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στα Δωδεκάνησα μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Δωδεκανήσου περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλλουν κυρίως στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται πράξεις που αφορούν σε μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, σε βιοτεχνίες, τουρισμό και υπηρεσίες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Δωδεκανήσων
Περίοδος υποβολής: 11/6/2019 – 10/9/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στα Δωδεκάνησα μέσω του LEADER

Διαβούλευση για την αξιολόγηση των δράσεων στήριξης στην απασχόληση των νέων

Συνοπτική περιγραφή:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από το 2014 για την προώθηση και βελτίωση της απασχόλησης των νέων, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διαβούλευση για την αξιολόγηση των δράσεων στήριξης στην απασχόληση των νέων

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο στρατηγικών για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου …

Συνοπτική περιγραφή:

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, εντός του αστικού ιστού των πόλεων Μυτιλήνης και Χίου, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Νομός υλοποίησης: Νομός Λέσβου, Νομός Χίου
Περίοδος υποβολής: 24/5/2019 – 30/9/2019 (έως 16:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο στρατηγικών για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου …

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄κύκλος

Συνοπτική περιγραφή:

Χορήγηση 601 υποτροφιών μέγιστης διάρκειας 24 μηνών, για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 22/5/2019 – 21/6/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄κύκλος

Xορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις

Συνοπτική περιγραφή:

Πρόγραμμα χορήγησης συνολικά 40 υποτροφιών ύψους 1.000€ εκάστη σε προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 14/5/2019 – 14/6/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Xορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις

«Ευρωπαϊκή εβδομάδα Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών των μεσογειακών ακτών», Σλοβενία, 17-28 Σεπτεμβρίου 2019

Συνοπτική περιγραφή:

Η  «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών των Μεσογειακών Ακτών» θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία, στις 17-28 Σεπτεμβρίου 2019.

Είδος: Μακροπεριφέρεια Αδριατικής & Ιονίου (EUSAIR)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
«Ευρωπαϊκή εβδομάδα Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών των μεσογειακών ακτών», Σλοβενία, 17-28 Σεπτεμβρίου 2019