Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Χαλκιδική μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 7/3/2019 – 20/5/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Χαλκιδική μέσω του LEADER

Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία

Συνοπτική περιγραφή:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής εργαζομένων πολύ μικρών επιχειρήσεων σε δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 25/2/2019 – 31/3/2020 (εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός ωφελουμένων ανά περιφερειακή ενότητα.)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στα Ιόνια Νησιά μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Προστασία των δασών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 1/3/2019 – 31/5/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στα Ιόνια Νησιά μέσω του LEADER

Ολοκλήρωση και δικτύωση τουριστικών λιμενικών υποδομών (2η έκδοση)

Συνοπτική περιγραφή:

 

Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δράσης αφορούν ενδεικτικά:

 

-τη συμπλήρωση τουριστικών λιμενικών υποδομών Π.Ι.Ν. συνοδευόμενων από αναγκαίες υποδομές στη χερσαία ζώνη

Ειδικότερα,

 

η πρόσκληση αφορά στο χαρακτηρισμένο ως “phasing” έργο ” Τουριστικό καταφύγιο Σπηλιάς Κέρκυρας”

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 4/3/2019 – 12/4/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ολοκλήρωση και δικτύωση τουριστικών λιμενικών υποδομών (2η έκδοση)

Απλοποίηση διαδικασιών και αναδιοργάνωση Φορέων του Δημοσίου τομέα [ΠΡ 41]

Συνοπτική περιγραφή:

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, επικεντρώνοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών, στο πλαίσιο μείωσης των επισκέψεων των συναλλασσόμενων στις ΔΟΥ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 28/2/2019 – 30/6/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Απλοποίηση διαδικασιών και αναδιοργάνωση Φορέων του Δημοσίου τομέα [ΠΡ 41]

Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή:

Νέες δράσεις για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων όπως περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Ηπείρου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 12/11/2018 – 5/9/2019 (ώρα 14:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνοπτική περιγραφή:

Νέα έργα και δράσεις για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων στην περιφέρεια Κρήτης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κρήτης
Περίοδος υποβολής: 25/2/2019 – 28/6/2019 (έως 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης

Επεξεργασία και διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων σε επιχειρήσεις και πολίτες μέσω ΤΠΕ

Συνοπτική περιγραφή:

Eγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών, την παραγωγή και διάθεση πρωτογενών δεδομένων ή προϊόντων και προγνώσεων καιρού προς κάθε ενδιαφερόμενο με την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 28/2/2019 – 7/5/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επεξεργασία και διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων σε επιχειρήσεις και πολίτες μέσω ΤΠΕ

Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον τομέα της πρόνοιας

Συνοπτική περιγραφή:

Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα πρόνοιας και προμήθεια εξοπλισμού (ιατρο-τεχνολογικού, ξενοδοχειακού κλπ.) μονάδων πρόνοιας.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 4/3/2019 – 2/4/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον τομέα της πρόνοιας

Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της πρόνοιας (υποδομές πρόνοιας 3η)

Συνοπτική περιγραφή:

 

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις ή τύπους παρεμβάσεων :

• συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα πρόνοιας

• προμήθεια εξοπλισμού (ιατρο-τεχνολογικού, ξενοδοχειακού κλπ) μονάδων πρόνοιας,

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 4/3/2019 – 2/4/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της πρόνοιας (υποδομές πρόνοιας 3η)