Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 27/12/2018 – 1/7/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους

Οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μετά την εξέταση των ενστάσεων

Συνοπτική περιγραφή:

Ανακοινώθηκαν απο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων για τη δράση “Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας” μετά την εξέταση των ενστάσεων. Ο οριστικός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων με δεκαπέντε (15) επιλέξιμες αιτήσεις χρηματοδότησης πράξεων, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 1.904.882,39€.

 

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μετά την εξέταση των ενστάσεων

Ενίσχυση 411,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ σε 2.527 μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασία αξιολόγησης των 7.297 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στην δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση 411,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ σε 2.527 μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

Εντάξεις στο πρόγραμμα Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκε Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πρόγραμμα “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” βάσει της οποίας θα ενισχυθούν 723 έργα/επενδυτικά σχέδια.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εντάξεις στο πρόγραμμα Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Αναβάθμιση της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, με την χρηματοδότηση παρεμβάσεων, που στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης υλικών και κομποστοποίησης. Προτεραιότητα θα δοθεί σε πράξεις που αφορούν, διαλογή στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση και  κομποστοποίηση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 14/1/2019 – 1/3/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων υγείας, στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) της Περιφέρειας …

Συνοπτική περιγραφή:

Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, στα μικρά νησιά της Περιφέρειας, στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), με επεμβάσεις που κατά κύριο λόγο θα αφορούν το κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση – υγρομόνωση – κουφώματα κλπ.) και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (σύστημα ψύξης – θέρμανσης, φωτισμός κλπ.)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 14/1/2019 – 28/6/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων υγείας, στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) της Περιφέρειας …

Υποδομές εγγείων βελτιώσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση υποδομών εγγείων βελτιώσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 15/1/2019 – 15/4/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποδομές εγγείων βελτιώσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Νέες δράσεις ενίσχυσης υφιστάμενων επιχειρήσεων: Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση και Εργαλειοθήκη …

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη δύο νέων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) για την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Νέες δράσεις ενίσχυσης υφιστάμενων επιχειρήσεων: Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση και Εργαλειοθήκη …

Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Συνοπτική περιγραφή:

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 6/2/2019 – 19/4/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Υποδομές εγγείων βελτιώσεων στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνοπτική περιγραφή:

Καλύτερη διαχείριση και αποδοτικότερη χρήση του νερού στη γεωργία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κρήτης
Περίοδος υποβολής: 1/11/2018 – 28/2/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποδομές εγγείων βελτιώσεων στην Περιφέρεια Κρήτης