Κατάρτιση ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων στη Δυτική Ελλάδα

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας μακροχρόνια ανέργων.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 11/8/2021 – 20/10/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κατάρτιση ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων στη Δυτική Ελλάδα

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 4.700 θέσεις Β’ κύκλου του προγράμματος επιδότησης εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00, ξεκινούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για τη δημιουργία 4.700 νέων θέσεων εργασίας μέσω του Β’ κύκλου του προγράμματος απασχόλησης για ανέργους 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας (Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας), με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Δελτίο Τύπου</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 4.700 θέσεις Β’ κύκλου του προγράμματος επιδότησης εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες …

Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού στον Δήμο Τρίπολης

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Έργα εξασφάλισης επαρκούς και ποιοτικού νερού για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και εξασφάλιση εξοικονόμησης ύδατος από μείωση των διαρροών στα δίκτυα διανομής, τα οποία συνάδουν με τις κατευθύνσεις του ΣΔΛΑΠ υδατικών διαμερισμάτων του Δήμου Τρίπολης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 18/8/2021 – 20/9/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού στον Δήμο Τρίπολης

Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ (έτη 2021-2022, 2022-2023)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Η μαθητεία διεξάγεται κατά το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ και κατά τη διάρκεια της φοίτησης στα ΙΕΚ. Κάθε ειδικότητα για την οποία εφαρμόζεται μαθητεία χωρίζεται στο θεωρητικό-εργαστηριακό μέρος που γίνεται στην Εκπαιδευτική Δομή και στο πρακτικό μέρος που γίνεται στην επιχείρηση ή σε δημόσιο φορέα που προσφέρει τη θέση μαθητείας. Επίσης, για τους αποφοίτους του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας δύναται να διενεργούνται προπαρασκευαστικά μαθήματα πιστοποίησης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 19/8/2021 – 31/12/2022 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ (έτη 2021-2022, 2022-2023)

Μονάδα Ενημέρωσης και Υποστήριξης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΕΤΑΝΑΜ ΑE

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ολοκληρωμένη υποστήριξη των ανέργων παρέχοντας υπηρεσίες ψυχολογικής ενδυνάμωσης, αναγνώρισης αναγκών, ενημέρωσης και καθοδήγησης των ωφελούμενων εστιάζοντας στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικής κουλτούρας στην περιοχή εφαρμογής.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Ηπείρου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ηπείρου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 29/7/2021 – 17/9/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Μονάδα Ενημέρωσης και Υποστήριξης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΕΤΑΝΑΜ ΑE

Βελτίωση πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία στον Δήμο Τρίπολης

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Βελτίωση της οδικής πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της περιοχής παρέμβασης με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 19/8/2021 – 20/9/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Βελτίωση πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία στον Δήμο Τρίπολης

Λειτουργία δύο κοινωνικών hotspot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου (Νεάπολη, Ξηρόκαμπος) στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας δύο Κοινωνικών Σημείων Πρόσβασης (Hotspots) σε δύο θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βόλου καθώς και με τις αντίστοιχες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.&nbsp;</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Θεσσαλίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Θεσσαλίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 9/8/2021 – 29/10/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργία δύο κοινωνικών hotspot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου (Νεάπολη, Ξηρόκαμπος) στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου

Προσωρινά αποτελέσματα προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Παιδικοί Σταθμοί)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2021-2022.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προσωρινά αποτελέσματα προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Παιδικοί Σταθμοί)

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Νοτίου Ευβοίας και Σκύρου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Νοτίου Ευβοίας και Σκύρου.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 4/8/2021 – 27/10/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Νοτίου Ευβοίας και Σκύρου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα …

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Δήμου Καβάλας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ιδιωτικές επενδύσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Δήμου Καβάλας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 3/9/2021 – 5/11/2021 (ώρα 15:00)<br /></div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Δήμου Καβάλας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / …