Έργα ελέγχου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης

Συνοπτική περιγραφή:

Χρηματοδότηση δράσεων ελέγχου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής: 19/6/2015 – 30/6/2015

Πηγή: ΕΣΠΑ – Προσκλήσεις & Προκηρύξεις

Ανακληθέντα έργα ΤΠΕ από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση σε στάδιο κατακύρωσης σύμβασης

Συνοπτική περιγραφή:

Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ, βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 4/5/2015 – 29/5/2015

Πηγή: ΕΣΠΑ – Προσκλήσεις & Προκηρύξεις

Ψηφιακές Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Τουρισμού

Συνοπτική περιγραφή:

Αποτελεσματική προώθηση των υπηρεσιών του ελληνικού τουρισμού στον τομέα των επιχειρήσεων ενοικιαζομένων διαμερισμάτων και δωματίων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Περίοδος υποβολής: 30/10/2014 – 14/11/2014

Πηγή: ΕΣΠΑ – Προσκλήσεις & Προκηρύξεις

Ψηφιακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για τις Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση των υπηρεσιών εκπαίδευσης των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της δημιουργίας ψηφιακών υπηρεσιών και ψηφιοποίησης εκπαιδευτικών συγγραμμάτων και μείωση του ψηφιακού χάσματος των σπουδαστών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της χρήσης προσωπικού υπολογιστή και εξοπλισμού ΤΠΕ στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Περίοδος υποβολής: 20/10/2014 – 14/11/2014

Πηγή: ΕΣΠΑ – Προσκλήσεις & Προκηρύξεις

Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Τουρισμού

Συνοπτική περιγραφή:

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την προώθηση των υπηρεσιών του ελληνικού ιατρικού τουρισμού, προβολή και προώθηση των υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού της χώρας και πληροφόρηση / ενημέρωση / εκπαίδευση του συνόλου των ενδιαφερόμενων για τις υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Περίοδος υποβολής: 30/10/2014 – 14/11/2014

Πηγή: ΕΣΠΑ – Προσκλήσεις & Προκηρύξεις

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΚτΠ ΑΕ 2014-2015

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και επιθεώρησης των πράξεων, δράσεις αξιολόγησης και μελέτες, καθώς και ενέργειες πληροφοριών, ενημέρωσης και επικοινωνίας. Επιπλέον, δράσεις αναγκαίες για τη λειτουργία των Ενδιάμεσων Φορέων και των Δομών Στήριξης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Περίοδος υποβολής: 20/4/2015 – 30/10/2015

Πηγή: ΕΣΠΑ – Προσκλήσεις & Προκηρύξεις