Δράσεις και δομές στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της …

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση της λειτουργίας δομών που αφορούν στην στήριξη και υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των οικογενειών τους καθώς και στην κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 7/12/2018 – 7/2/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις και δομές στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της …

Παρεμβάσεις για «καθαρές» αστικές μεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης …

Συνοπτική περιγραφή:

Προμήθεια οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα (ηλεκτρική ενέργεια, υβριδικά οχήματα κ.ά.) ή διαθέτουν κινητήρες νέας γενιάς με αντιρρυπαντική τεχνολογία με στόχο την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 10/12/2018 – 8/2/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παρεμβάσεις για «καθαρές» αστικές μεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης …

Προώθηση του Πειραιά ως διεθνούς εμβέλειας τουριστικού, πολιτιστικού και επιχειρηματικού προορισμού

Συνοπτική περιγραφή:

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών τουρισμού και ολοκληρωμένη και έξυπνη διαχείριση και τοποθέτηση / προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως διεθνούς εμβέλειας τουριστικού, πολιτιστικού και επιχειρηματικού προορισμού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 12/12/2018 – 31/12/2022

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προώθηση του Πειραιά ως διεθνούς εμβέλειας τουριστικού, πολιτιστικού και επιχειρηματικού προορισμού

Αξιοποίηση και ανάδειξη των ιστορικών αρχείων των πολιτιστικών φορέων του Πειραιά

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία υποδομής για την αξιοποίηση και ψηφιακή – διαδραστική ανάδειξη των ιστορικών αρχείων των πολιτιστικών φορέων της Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο πολιτιστικό, δημιουργικό και εκπαιδευτικό προϊόν.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 12/12/2018 – 31/12/2022

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αξιοποίηση και ανάδειξη των ιστορικών αρχείων των πολιτιστικών φορέων του Πειραιά

Προώθηση διεθνικών ερευνητικών έργων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτους 2019, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση έργων διεθνικών συνεργασιών σε τομείς του προγράμματος Ορίζοντας 2020, που εντάσσονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών δικτύων ERA-NET ή παρόμοιων στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας κ.α., ενίσχυση συμπληρωματικών δράσεων για τη συνεργασία με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Δυτ. Ελλάδας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 12/12/2018 – 14/1/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προώθηση διεθνικών ερευνητικών έργων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτους 2019, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, έτους 2019 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση έργων διεθνικών συνεργασιών σε τομείς του Ορίζοντα 2020, που εντάσσονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών δικτύων ERA-NET ή παρόμοιων στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κ.α., ενίσχυση συμπληρωματικών δράσεων για τη συνεργασία με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Δ.Ελλάδας ώστε να προκύπτουν προϊόντα και υπηρεσίες από την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και καινοτομιών έργων του προγράμματος Ορίζοντας 2020,  ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργατικών δράσεων, την υποστήριξη διεθνούς δικτύωσης επιχειρήσεων της Περιφέρειας, ιδίως ΜΜΕ, με επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 12/12/2018 – 14/1/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, έτους 2019 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική, περιβαλλοντική, τουριστική διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» …

Συνοπτική περιγραφή:

Η Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Φορέας Στρατηγικής, καλείται να σχεδιάσει και να υποβάλει κείμενο Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3490/16-11-2018 απόφαση έγκρισης της εξειδίκευσης ΟΧΕ από την Επιτροπή Παρακολούθησης, για την «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 10/12/2018 – 28/2/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική, περιβαλλοντική, τουριστική διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» …

Δίκτυο Δημόσιου Τομέα Σύζευξις ΙΙ

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία του Δικτύου Δημόσιου Τομέα (Σύζευξις ΙΙ) με στόχο την παροχή ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (όπως τηλεφωνία, φαξ, μεταφορά δεδομένων, πρόσβαση στο διαδίκτυο, τηλεδιάσκεψη, κλπ.) στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, παρέχοντας κάλυψη σε 34.000 περίπου σημεία παρουσίας (κτίρια) αυτού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 2/1/2019 – 30/4/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δίκτυο Δημόσιου Τομέα Σύζευξις ΙΙ

Διμερής και πολυμερής Ε&Τ συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2019

Συνοπτική περιγραφή:

Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων – επιχειρήσεων κατ’ εξοχή προς όφελος ΜΜΕ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 7/3/2019 – 10/4/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διμερής και πολυμερής Ε&Τ συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2019

Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας …

Συνοπτική περιγραφή:

Ανάπτυξη καινοτομιών από τις επιχειρήσεις και ανάπτυξη ποιοτικής επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας σύμφωνα με τη στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 12/12/2018 – 15/3/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας …