Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων ΥΠΕΘΑ – 2η Πρόσκληση

Συνοπτική περιγραφή:

Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων όπως η απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής: 6/11/2018 – 30/4/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων ΥΠΕΘΑ – 2η Πρόσκληση

Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 2/11/2018 – 11/1/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ανάπτυξη της διακριτής συλλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής

Συνοπτική περιγραφή:

Πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τον κυρωμένο ΠΕΣΔΑ Αττικής και τη διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 20/7/2018 – 22/4/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη της διακριτής συλλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης και προστασία των δασών στα Ιόνια Νησιά μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Προστασία των δασών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Κεφαλληνίας & Ιθάκης
Περίοδος υποβολής: 22/10/2018 – 21/12/2018

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης και προστασία των δασών στα Ιόνια Νησιά μέσω του LEADER

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή:

Η λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) παρέχει καθολική, προσιτή και δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας για το σύνολο του πληθυσμού χωρίς διακρίσεις και συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 1/11/2018 – 1/7/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προμήθειας μηχανημάτων και εξοπλισμού στο πλαίσιο υποστήριξης του Σχεδίου «Ξενοκράτης»

Συνοπτική περιγραφή:

Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 25/6/2018 – 26/10/2018

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προμήθειας μηχανημάτων και εξοπλισμού στο πλαίσιο υποστήριξης του Σχεδίου «Ξενοκράτης»

Θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Δία Βίου Μάθησης (νέα φάση)

Συνοπτική περιγραφή:

Κάλυψη θέσεων εκπαιδευτών ενηλίκων με σκοπό τη συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, που θα λειτουργήσουν στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 από ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 23/10/2018 – 6/11/2018

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Δία Βίου Μάθησης (νέα φάση)

Δημιουργία και ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Συνοπτική περιγραφή:

Νέα έργα ή βελτιώσεις/ αναπλάσεις χώρων – περιοχών, διαμορφώσεις χώρων πρασίνου, πλατείες – κοινόχρηστους χώρους, ποδηλατόδρομους, έργα βελτίωσης της κινητικότητας με κατάλληλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις όπως πεζόδρομοι και δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 1/11/2018 – 31/12/2018

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημιουργία και ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος …

Συνοπτική περιγραφή:

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, προσκαλεί νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος …

Κοινωφελής εργασία σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας

Συνοπτική περιγραφή:

Πρόσληψη και απασχόληση  ανέργων σε 2.082 για 8 μήνες σε περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 31/10/2018 – 12/11/2018 (ώρα 12:00 μεσημέρι)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κοινωφελής εργασία σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας