Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή:

Συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός υλοποίησης: Νομός Ημαθίας, Νομός Θεσσαλονίκης, Νομός Πέλλας, Νομός Πιερίας
Περίοδος υποβολής: 6/6/2016 – 31/8/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Λειτουργία Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 13/6/2016 – 13/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργία Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων Natura 2000 στη Δυτική …

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις στον τομέα διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος σχετικά με τη βιοποικιλότητα, με πρωταρχικό στόχο την ανάσχεση της απώλειάς της και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσίων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Νομός υλοποίησης: Νομός Καστοριάς
Περίοδος υποβολής: 10/6/2016 – 10/7/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων Natura 2000 στη Δυτική …

Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή:

Λειτουργία για 3 έτη των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και λοιπών Κέντρων που παρέχουν υπηρεσίες συναφείς προς τα ΚΔΗΦ, για άτομα με αναπηρίες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 6/6/2016 – 15/7/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Έργα υποστήριξης υποδομών εθνικής και επαρχιακής οδοποιίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα βελτίωσης εθνικής και επαρχιακής οδοποιίας, αλλά και νέα χάραξη εθνικών και επαρχιακών οδών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 16/6/2016 – 19/8/2016 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έργα υποστήριξης υποδομών εθνικής και επαρχιακής οδοποιίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Δομές παροχής βασικών αγαθών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κοινωνικά παντοπωλεία, παροχή συσσιτίου, κοινωνικά φαρμακεία)

Συνοπτική περιγραφή:

Αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια κια τον κοινωννικό αποκλεισμό.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 6/6/2016 – 15/7/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δομές παροχής βασικών αγαθών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κοινωνικά παντοπωλεία, παροχή συσσιτίου, κοινωνικά φαρμακεία)

Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως 4/7/2016 για το Πρόγραμμα Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ και έως 8/7/2016 για το πρόγραμμα …

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την παράταση των καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως 4/7/2016 για το Πρόγραμμα Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ και έως 8/7/2016 για το πρόγραμμα …

Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως 4/7/2016 για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ και έως 8/7/2016 για το πρόγραμμα …

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την παράταση των καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως 4/7/2016 για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ και έως 8/7/2016 για το πρόγραμμα …

Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου (EUSAIR) και της Πρωτοβουλίας …

Συνοπτική περιγραφή:

Από τις 31 Μαΐου 2016 και για ένα έτος, η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου (συμπροεδρεύει με την Ευρ. Επιτροπή) και της Πρωτοβουλίας Αδριατικής – Ιονίου. 

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου (EUSAIR) και της Πρωτοβουλίας …

Δομές παροχής βασικών αγαθών (κοινωνικά παντοπωλεία, παροχή συσσιτίου, κοινωνικά φαρμακεία) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Χρηματοδότηση Δομών παροχής βασικών αγαθών (κοινωνικά παντοπωλεία, δομές παροχής συσσιτίου και κοινωνικά φαρμακεία) για το μέρος του τοπικού πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε βασικά αγαθά.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 6/6/2016 – 29/7/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δομές παροχής βασικών αγαθών (κοινωνικά παντοπωλεία, παροχή συσσιτίου, κοινωνικά φαρμακεία) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου