Επέκταση και αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία – αναβάθμιση υποδομών για ευάλωτες – ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως ΑμεΑ, εξαρτημένα άτομα, ηλικιωμένοι, κ.α.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 28/11/2016 – 15/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επέκταση και αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς Εσωτερικών, Οικονομίας, Δικαιοσύνης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Θρησκευμάτων

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία υποδομών Εθνικού Ληξιαρχείου, ψηφιακή υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υπηρεσιών που αφορούν στον ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτων αναγκών “112” με χρήση ΤΠΕ για τη βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης – κρίσεων για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία – Α’ Φάση, δημιουργία υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών μονάδων Υγείας του ΕΣΥ, Ηλεκτρονική Πολεοδομία – Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, e-ΠΔΕ, εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κύριους τομείς εκκλησιαστικής διοίκησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 12/12/2016 – 30/4/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς Εσωτερικών, Οικονομίας, Δικαιοσύνης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Θρησκευμάτων

Δυτική παράκαμψη Καρδίτσας

Συνοπτική περιγραφή:

Τμηματοποιημένο οδικό έργο που ξεκίνησε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 με τίτλο «Δυτική παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας» και ειδικότερα στη Β΄ Φάση αυτού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 28/11/2016 – 9/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δυτική παράκαμψη Καρδίτσας

Απόφαση για τα μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων και σχετικές δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020

Συνοπτική περιγραφή:

Με αφορμή την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που αφορά στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων,το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα στην έκδοση προσκλήσεων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του νέου ΕΣΠΑ, στις οποίες θα μπορούν να υποβληθούν, μεταξύ άλλων, προτάσεις για επενδυτικά σχέδια που θα αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Απόφαση για τα μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων και σχετικές δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020

Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός

Συνοπτική περιγραφή:

Διαμόρφωση μιας Ψηφιακής Κιβωτού με το πολιτιστικό απόθεμα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους και ειδικότερα ψηφιοποίηση και διάθεση του ιστορικού υλικού (συλλογών χειρόγραφων κωδίκων) με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), με σκοπό την αύξηση του βαθμού προσβασιμότητας και πρακτικής αξιοποίησης του, καθώς και προστασίας του από την φθορά.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 9/12/2016 – 30/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός

Έκδοση Απόφασης για τα μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων και σχετικές δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020

Συνοπτική περιγραφή:

Με αφορμή την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης  (ΚΥΑ) που αφορά στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων,το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα στην έκδοση προσκλήσεων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του νέου ΕΣΠΑ, στις οποίες θα μπορούν να υποβληθούν, μεταξύ άλλων, προτάσεις για επενδυτικά σχέδια που θα αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έκδοση Απόφασης για τα μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων και σχετικές δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συνοπτική περιγραφή:

Ολοκλήρωση ή κατασκευή νέων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), καθώς και άλλες δράσεις προβλεπόμενες από τον ΠΕΣΔΑ στα Μικρά Νησιά της Περιφέρειας. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 7/12/2016 – 17/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Συνοπτική περιγραφή:

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα ενσωματώσει περιγραφικά και γεωχωρικά δεδομένα που αφορούν στα δημόσια ακίνητα που έχουν αποκτηθεί από το Δημόσιο με διάφορους τρόπους, τους αρχαιολογικούς χώρους και λοιπές περιοχές προστασίας, καθώς και ακίνητα μνημεία (αρχαία και νεώτερα) που διαχειρίζεται το ΥΠΟΠΑΙΘ – Τομέας Πολιτισμού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 8/12/2016 – 30/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Εμπλουτισμός των ψηφιακών συλλογών των κινητών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ανάπτυξη νέου πληροφοριακού …

Συνοπτική περιγραφή:

Εμπλουτισμός του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, επέκταση του δικτύου σταθμών ψηφιοποίησης στις Υπηρεσιακές Μονάδες του ΥΠΠΟΑ, επικαιροποίηση και αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και ένταξη στο νέο πληροφοριακό σύστημα των περίπου 140.000 κινητών μνημείων που ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» του Γ’ΚΠΣ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 8/12/2016 – 30/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εμπλουτισμός των ψηφιακών συλλογών των κινητών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ανάπτυξη νέου πληροφοριακού …

Ενίσχυση πολιτιστικών υποδομών Περιφέρειας Αττικής (μεταφερόμενη πράξη)

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση δύο μεταφερόμενων έργων του ΠΕΠ “Aττική 2007–2013”.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 30/11/2016 – 23/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση πολιτιστικών υποδομών Περιφέρειας Αττικής (μεταφερόμενη πράξη)