Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας στην Πελοπόννησο

Συνοπτική περιγραφή:

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας. Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις: Δομές και υπηρεσίες προνοιακής φροντίδας, όπως οικοτροφεία, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης ΑΜΕΑ, ξενώνες και οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑΜΕΑ, ξενώνες κακοποιημένων γυναικών / κέντρα συμβουλευτικής γυναικών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Νομός υλοποίησης: Νομός Αρκαδίας
Περίοδος υποβολής: 1/4/2016 – 20/4/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας στην Πελοπόννησο

Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε Καλαμάτα και Κόρινθο

Συνοπτική περιγραφή:

Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Νομός υλοποίησης: Νομός Κορινθίας, Νομός Μεσσηνίας
Περίοδος υποβολής: 1/4/2016 – 20/4/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε Καλαμάτα και Κόρινθο

Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνοπτική περιγραφή:

Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 1/4/2016 – 20/4/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτυού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτυού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 30/3/2016 – 31/12/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτυού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα …

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει ότι ξεκινάει την Τρίτη 29/3/2016, 12μμ, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα …

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, …

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει ότι ξεκίνησε σήμερα Τρίτη 29/3/2016, 12μμ, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, …

Υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία …

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει ότι ξεκίνησε σήμερα Τρίτη 29.03.2016, 12 μ.μ., η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία …

Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας – Παράταση Διαβούλευσης

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), προχωρούν στη δημιουργία Μητρώου Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας – Παράταση Διαβούλευσης

Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Δυτική Ελλάδα

Συνοπτική περιγραφή:

Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 3/3/2016 – 22/4/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Δυτική Ελλάδα

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα 4 προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία σε Καλαμάτα …

Συνοπτική περιγραφή:

Δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις ανοικτές στο κοινό θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο παρουσίασης των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που υλοποιούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία” του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα 4 προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία σε Καλαμάτα …