1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των …

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκε στις 8/4/2016 απόφαση για την τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ 2014–2020.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των …

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους …

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκε στις 8/4/2016 απόφαση για την τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΣΠΑ 2014–2020.  

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους …

Έναρξη νέου προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για 413 θέσεις πεντάμηνης πλήρους απασχόλησης σε επιβλέποντες φορείς του Υπουργείου …

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκε στις 6/04/2016 Δημόσια Πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η Πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 413 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έναρξη νέου προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για 413 θέσεις πεντάμηνης πλήρους απασχόλησης σε επιβλέποντες φορείς του Υπουργείου …

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα …

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει ότι ξεκινάει την Πέμπτη 07/04/2016, 12μμ, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα …

Πιλοτικό σύστημα τηλεμέτρησης και διαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και μικρών καταναλωτών και εφαρμογής …

Συνοπτική περιγραφή:

Πιλοτική εγκατάσταση 170.000 νέων “έξυπνων” μετρητών σε οικιακούς καταναλωτές. Ολοκληρωμένη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, καθώς και εκτέλεση όλων των απαραίτητων δοκιμών και ρυθμίσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 7/4/2016 – 31/5/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πιλοτικό σύστημα τηλεμέτρησης και διαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και μικρών καταναλωτών και εφαρμογής …

Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 KV που συνδέει το ΚΥΤ Λαγκαδά με το ΚΥΤ Φιλίππων

Συνοπτική περιγραφή:

Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV που συνδέει το ΚΥΤ Λαγκαδά με το ΚΥΤ Φιλίππων, μήκους 110 km.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Νομός υλοποίησης: Νομός Δράμας, Νομός Καβάλας, Νομός Θεσσαλονίκης, Νομός Σερρών
Περίοδος υποβολής: 7/4/2016 – 31/5/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 KV που συνδέει το ΚΥΤ Λαγκαδά με το ΚΥΤ Φιλίππων

Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ

Συνοπτική περιγραφή:

Επιστημονική υποστήριξη για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των δράσεων που σχετίζονται με την Πρόωρη Εγκατάλειψη του Σχολείου κατά την περίοδο 2016-2017. Έχει οριζόντιο χαρακτήρα και βρίσκεται σε συνέργεια με όλες τις δράσεις του Ε.Π. που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της μαθητικής διαρροής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 5/4/2016 – 5/5/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ

Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανόπαιδων

Συνοπτική περιγραφή:

Ένταξη μαθητών και μαθητριών με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και ειδικότερα στους μουσουλμάνους της Θράκης, μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων για τη δημιουργία κινήτρων αναφορικά με τη μείωση της σχολικής διαρροής, καθώς και προϋποθέσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων για την ευκολότερη ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και την παραγωγική διαδικασία στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 28/3/2016 – 21/4/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανόπαιδων

Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις για την αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό των υποδομών της πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό και στόχο τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Ενδεχόμενη δημιουργία νέων υποδομών, θα επιλεγούν κατόπιν αιτιολόγησης, στη βάση της χαρτογράφησης των υφιστάμενων υποδομών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 4/4/2016 – 12/7/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ολοκλήρωση Πολυκεντρικού Μουσείου Βεργίνας (κεντρικό μουσειακό κτίριο)

Συνοπτική περιγραφή:

Η Πρόσκληση αφορά το τμηματοποιημένο έργο από το ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό μουσειακό κτίριο», στο πλαίσιο της δημιουργίας, βελτίωσης και επέκτασης μουσειακών υποδομών, για την προβολή του πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός υλοποίησης: Νομός Ημαθίας
Περίοδος υποβολής: 7/3/2016 – 31/5/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ολοκλήρωση Πολυκεντρικού Μουσείου Βεργίνας (κεντρικό μουσειακό κτίριο)