Ενδυνάμωση του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος

Συνοπτική περιγραφή:

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) αποσκοπώντας στη χάραξη μίας εθνικής στρατηγικής για την αναπηρία με έμφαση στην προβολή της κοινωνικοπολιτικής διάστασης της αναπηρίας, θα υλοποιήσει το έργο «Παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 4/3/2016 – 31/12/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενδυνάμωση του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Συνοπτική περιγραφή:

Υποστήριξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ). Βασικός στόχος των ΚΠΕ είναι να στηρίξει το θεσμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σε θέματα περιβάλλοντος ώστε να γίνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, ικανοί να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος και υπευθυνότητα απέναντι στη φύση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 20/4/2016 – 20/5/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Πελεποννήσου

Συνοπτική περιγραφή:

Τουριστική προβολή θεματικών μορφών τουρισμού – πολιτιστικού / φυσικού αποθέματος, συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, διενέργεια στοχευμένων δράσεων διαφημιστικής καμπάνιας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 15/4/2016 – 30/6/2023

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Πελεποννήσου

Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις που συμβάλλουν στην υποστήριξη, σχεδιασμό, υλοποίηση, αξιολόγηση και προβολή του Προγράμματος και των έργων του.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 1/2/2016 – 31/12/2023

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΕΚΤ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις που συμβάλλουν στην υποστήριξη, σχεδιασμό, υλοποίηση, αξιολόγηση και προβολής του Προγράμματος και των έργων του.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 1/2/2016 – 31/12/2023

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΕΚΤ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Έως 25/4/16 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 728 θέσεις πεντάμηνης πλήρους απασχόλησης σε επιβλέποντες φορείς …

Συνοπτική περιγραφή:

Εως 25/4/16 ειναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα το οποίο αφορά σε 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα 5 μηνών σε επιβλέποντες φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έως 25/4/16 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 728 θέσεις πεντάμηνης πλήρους απασχόλησης σε επιβλέποντες φορείς …

Αναβάθμιση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων την Τρίτη 19/4 από 15:00 έως 22:00

Συνοπτική περιγραφή:

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 19/4 από 15:00 έως 22:00 θα γίνει αναβάθμιση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Το σύστημα δεν θα είναι διαθέσιμο για το ως άνω χρονικό διάστημα.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων την Τρίτη 19/4 από 15:00 έως 22:00

Αναβάθμιση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων την Τρίτη 19/4 απο 15.00 έως 22.00

Συνοπτική περιγραφή:

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία ανακοινώνεται ότιτην Τρίτη 19/4 από 15.00 έως 22.00 θα γίνει αναβάθμιση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων της ΜΟΔ ΑΕ. Για το λόγο αυτό το σύστημα δεν θα είναι διαθέσιμο για το ως άνω χρονικό διάστημα. 

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων την Τρίτη 19/4 απο 15.00 έως 22.00

2η Τροποποίηση του Προγράμματος Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκε στις 13/4/2016 απόφαση για την τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΣΠΑ 2014–2020. 

 

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
2η Τροποποίηση του Προγράμματος Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράταση υποβολής για το Πρόγραμμα Ενίσχυση της Αυτοπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως την Τρίτη 10/5/16

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει ότι, μετά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από το κοινό, παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παράταση υποβολής για το Πρόγραμμα Ενίσχυση της Αυτοπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως την Τρίτη 10/5/16