Αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Ενέργειες για την αναβάθμιση, τον εμπλουτισμό και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μέσω της αξιοποίησης του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας και της ανάληψης δράσης για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου καθώς και την ενίσχυση της διεθνούς προβολής της Περιφέρειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 30/12/2016 – 31/3/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ολοκλήρωση και αναβάθμιση των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών λιμενικών συνδέσεων στο Νότιο Αιγαίο

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα βελτίωσης λιμενικών υποδομών (προβλήτες, κρηπιδώματα, κυματοθραύστες), έργα κτιριακών εγκαταστάσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των λιμένων, έργα για την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων (συμπεριλαμβανομένων και συστημάτων ΤΠΕ), δημιουργία υποδομών υδατοδρομίων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 2/1/2017 – 31/3/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ολοκλήρωση και αναβάθμιση των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών λιμενικών συνδέσεων στο Νότιο Αιγαίο

Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Βελτίωση, επέκταση λιμενικών υποδομών, όπως κατασκευή προβλητών, κρηπιδωμάτων, κυματοθραυστών προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των σύγχρονων μεταφορικών μέσων. Υλοποίηση κτιριακών έργων λιμενικής ζώνης, όπως κατασκευή επιβατικών σταθμών, στεγάστρων και βοηθητικών κτιρίων. Εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και συστημάτων ΤΠΕ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 2/1/2017 – 31/3/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

60% περισσότερους κοινοτικούς πόρους από τον αρχικό στόχο απορρόφησε η Ελλάδα από το ΕΣΠΑ το 2016

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι ο στόχος του έτους 2016 για την απορρόφηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 έχει υπερκαλυφθεί. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 31-12-2016, το ποσό των αιτημάτων πληρωμής που δήλωσε η Ελλάδα ανέρχεται σε 1.612.537.278,15 € κοινοτική συνδρομή. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε απορρόφηση 11,35%, υπερβαίνοντας κατά 60% το στόχο που είχε τεθεί για 1 δισ. κοινοτικών πόρων, δηλαδή για ποσοστό απορρόφησης 7%.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
60% περισσότερους κοινοτικούς πόρους από τον αρχικό στόχο απορρόφησε η Ελλάδα από το ΕΣΠΑ το 2016

EquiFund: Εκδόθηκε από το Ευρωπαικό Ταμείο Επενδύσεων η πρόσκληση προς τα Ενδιάμεσα Ταμεία Συμμετοχών

Συνοπτική περιγραφή:

To Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ-EIF) ως διαχειριστής της  επενδυτικής πλατφόρμας του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) εξεδωσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς ενδιαμεσα ταμεία συμμετοχών, τα οποία μετά τη διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιήσουν τις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
EquiFund: Εκδόθηκε από το Ευρωπαικό Ταμείο Επενδύσεων η πρόσκληση προς τα Ενδιάμεσα Ταμεία Συμμετοχών

Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας στον Δήμο Κοζάνης

Συνοπτική περιγραφή:

Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας στον Δήμο Κοζάνης για δύο έτη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Νομός υλοποίησης: Νομός Κοζάνης
Περίοδος υποβολής: 22/12/2016 – 28/2/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας στον Δήμο Κοζάνης

Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στους Δήμους Φλώρινας και Καστοριάς

Συνοπτική περιγραφή:

Στόχος των Συμβουλευτικών Κέντρων είναι η παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς και η υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Νομός υλοποίησης: Νομός Καστοριάς, Νομός Φλώρινας
Περίοδος υποβολής: 22/12/2016 – 31/1/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στους Δήμους Φλώρινας και Καστοριάς

Δράσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ και των επιμέρους παρεμβάσεών του που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ.), όσο και στην κοινή γνώμη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 14/11/2016 – 31/12/2023

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δράσεις οργάνωσης της διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΚΤ) στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Εκπαίδευση προσωπικού ΕΥΔ, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες, μετακινήσεις προσωπικού, εκπαίδευση τελικών δικαιούχων κλπ. που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων ΕΚΤ του ΠΕΠ, καθώς και ενέργειες διοικητικής υποστήριξης πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 14/11/2016 – 31/12/2023

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις οργάνωσης της διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΚΤ) στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας – ΚΕΘΙ

Συνοπτική περιγραφή:

Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο» η οποία αφορά στη συνέχιση λειτουργίας και αναβάθμιση των υπαρχουσών Δομών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 22/12/2016 – 20/1/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας – ΚΕΘΙ