Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και σε μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς της Περιφέρειας Αττικής

Συνοπτική περιγραφή:

Διαχείριση απορριμμάτων Κυθήρων – Αντικυθήρων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 12/12/2016 – 23/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και σε μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς της Περιφέρειας Αττικής

Τηλεθερμάνσεις Δυτικής Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή:

Τηλεθέρμανση Φλώρινας και  τηλεθέρμανση Κοζάνης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 13/12/2016 – 20/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τηλεθερμάνσεις Δυτικής Μακεδονίας

Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΚΚ) για τις εταιρείες του ομίλου ΟΑΣΑ

Συνοπτική περιγραφή:

Χρηματοδότηση της Β’ φάσης υλοποίησης της τμηματοποιημένης (phasing) πράξης του ΠΕΠ “Aττική 2007-2013” με τίτλο: “Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κόμιστρου (ΑΣΣΚ) για τις εταιρείες του ομίλου ΟΑΣΑ”.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 13/12/2016 – 23/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΚΚ) για τις εταιρείες του ομίλου ΟΑΣΑ

Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιονίων Νήσων

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης σε μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (μνημεία UNESCO), δημιουργία δικτύων μνημείων/πόλεων UNESCO καθώς και δικτυώσεων συνεργασίας για την προστασία και ανάδειξη του υποθαλάσσιου πολιτιστικού πλούτου, δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στη βάση θεματικών αξόνων, δημιουργία δικτύων/διαδρομών επισκέψιμων μνημείων, μουσείων κλπ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 15/12/2016 – 31/3/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιονίων Νήσων

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση της υλοποίησης ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 21/12/2016 – 21/2/2017 (ώρα 16:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας

Δράσεις τουριστικής προβολής φυσικών και πολιτιστικών πόρων των Ιονίων Νήσων

Συνοπτική περιγραφή:

Ψηφιακές καμπάνιες προβολής, δημιουργία περιεχομένου προβολής, διαφήμιση σε ΜΜΕ και sites εσωτερικού και εξωτερικού, σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, φιλοξενία δημοσιογράφων και bloggers, ενέργειες δημοσίων σχέσεων και συνεργασιών, διαγωνισμοί, roadshows, διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων, κλπ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 15/12/2016 – 31/12/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις τουριστικής προβολής φυσικών και πολιτιστικών πόρων των Ιονίων Νήσων

Επέκταση και αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία – αναβάθμιση υποδομών για ευάλωτες – ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως ΑμεΑ, εξαρτημένα άτομα, ηλικιωμένοι, κ.α.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 28/11/2016 – 15/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επέκταση και αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς Εσωτερικών, Οικονομίας, Δικαιοσύνης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Θρησκευμάτων

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία υποδομών Εθνικού Ληξιαρχείου, ψηφιακή υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υπηρεσιών που αφορούν στον ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτων αναγκών “112” με χρήση ΤΠΕ για τη βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης – κρίσεων για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία – Α’ Φάση, δημιουργία υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών μονάδων Υγείας του ΕΣΥ, Ηλεκτρονική Πολεοδομία – Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, e-ΠΔΕ, εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κύριους τομείς εκκλησιαστικής διοίκησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 12/12/2016 – 30/4/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς Εσωτερικών, Οικονομίας, Δικαιοσύνης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Θρησκευμάτων

Δυτική παράκαμψη Καρδίτσας

Συνοπτική περιγραφή:

Τμηματοποιημένο οδικό έργο που ξεκίνησε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 με τίτλο «Δυτική παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας» και ειδικότερα στη Β΄ Φάση αυτού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 28/11/2016 – 9/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δυτική παράκαμψη Καρδίτσας

Απόφαση για τα μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων και σχετικές δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020

Συνοπτική περιγραφή:

Με αφορμή την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που αφορά στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων,το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα στην έκδοση προσκλήσεων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του νέου ΕΣΠΑ, στις οποίες θα μπορούν να υποβληθούν, μεταξύ άλλων, προτάσεις για επενδυτικά σχέδια που θα αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Απόφαση για τα μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων και σχετικές δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020