Προκήρυξη Βραβείων RegioStars 2017 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Συνοπτική περιγραφή:

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει την προκήρυξη των βραβείων RegioStars για το 2017.

Τα Βραβεία RegioStars αναδεικνύουν καλές πρακτικές στην περιφερειακή ανάπτυξη καθώς και πρωτότυπα και καινοτόμα έργα που αποτελούν πηγή έμπνευσης για άλλες περιφέρειες.

Πιστεύετε ότι το έργο σας αξίζει να γίνει γνωστό και να βραβευθεί; Τότε, λάβετε μέρος!

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προκήρυξη Βραβείων RegioStars 2017 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανάπτυξη βασικών υποδομών και εφαρμογών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε αστικές, αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές της Περιφέρειας …

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση βασικών υποδομών και εφαρμογών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε αστικές, αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 1/3/2017 – 21/4/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη βασικών υποδομών και εφαρμογών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε αστικές, αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές της Περιφέρειας …

Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ

Συνοπτική περιγραφή:

Η μαθητεία διεξάγεται κατά το 4ο προαιρετικό έτος μαθητείας των ΕΠΑΛ, μετά το πέρας της Β΄ τάξης των ΣΕΚ και μετά το πέρας του 4ου εξαμήνου στα ΙΕΚ. Για κάθε ειδικότητα για την οποία θα εφαρμοστεί μαθητεία, θα υπάρχει αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών, ενώ θα χωρίζεται σε θεωρητικό-εργαστηριακό μέρος που θα γίνεται στην Εκπαιδευτική Δομή και στο πρακτικό μέρος που θα γίνεται στην επιχείρηση ή σε δημόσιο φορέα που προσέφερε τη θέση μαθητείας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 15/2/2017 – 28/4/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ

Ημερίδα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για την EUSAIR

Συνοπτική περιγραφή:

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) διοργανώνει ημερίδα με τίτλο: “Ενημέρωση και δράσεις για την εφαρμογή της Γαλάζιας Ανάπτυξης: Η Στρατηγική EUSAIR και η Πρωτοβουλία BLUEMED”, στις 29 Μαρτίου 2017, στο Ξενοδοχείο “Divani Palace Acropolis”, Παρθενώνος 19, Αθήνα.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ημερίδα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για την EUSAIR

Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 10/2/2017 – 28/4/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Εκδόθηκε η Απόφαση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών Δικαιούχων & του καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών …

Συνοπτική περιγραφή:

Με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, κ. Ευγενίας Φωτονιάτα, δημοσιεύεται κατόπιν της αξιολόγησης η βαθμολογική κατάταξη των 5.626 υποβληθεισών αιτήσεων στη δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εκδόθηκε η Απόφαση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών Δικαιούχων & του καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών …

Αντιμετώπιση και πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών, και φαινομένων διάβρωσης του εδάφους, αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 10/2/2017 – 28/4/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αντιμετώπιση και πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (σεισμοί) στην Περιφέρεια Ηπείρου …

Συνοπτική περιγραφή:

Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από καταστροφές φυσικές μη σχετιζόμενες με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και ανθρωπογενείς (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα).  Συμπεριλαμβάνεται η αύξηση της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 10/2/2017 – 28/4/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (σεισμοί) στην Περιφέρεια Ηπείρου …

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ήπειρο …

Συνοπτική περιγραφή:

Eκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) και της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/09.08.2016) και θα εξειδικευθεί σε σχετική Υπουργική Απόφαση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 28/2/2017 – 28/4/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ήπειρο …

Σύσταση για την αποφυγή παραπλάνησης των υποψήφιων επενδυτών

Συνοπτική περιγραφή:

Eνημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους πολίτες, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενεργοποιηθούν μια σειρά δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων είτε ως β’ κύκλοι των δράσεων της προηγούμενης χρονιάς είτε ως νέες δράσεις, για τις οποίες θα προηγηθούν οι σχετικές προδημοσιεύσεις στους δικτυακούς τόπους www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Σύσταση για την αποφυγή παραπλάνησης των υποψήφιων επενδυτών