Τεχνικοί Σύμβουλοι υποστήριξης δράσεων ΕΚΤ στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν σε παρεμβάσεις του ΕΚΤ του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 15/4/2016 – 31/12/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τεχνικοί Σύμβουλοι υποστήριξης δράσεων ΕΚΤ στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και παράταση υποβολής έως 24/5

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκε στις 25/4/2016 απόφαση για την 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2014–2020.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και παράταση υποβολής έως 24/5

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για θέσεις σε φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού …

Συνοπτική περιγραφή:

Με απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, παρατείνεται έως τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 και ώρα 12η μεσημβρινή, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού».

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για θέσεις σε φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού …

Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής & δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος στη Δυτική Μακεδονία

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης και δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 4/5/2016

έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής & δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος στη Δυτική Μακεδονία

Απορρύπανση και αποκατάσταση κτιρίου Κονοφάγου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου

Συνοπτική περιγραφή:

Εργασίες για την απορρύπανση – αποκατάσταση του κτιρίου Κονοφάγου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, όπως η λήψη προσωρινών μέτρων ασφάλειας για την είσοδο προσωπικού στο κτήριο, η απορρύπανση του κτιρίου, η αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού και η προμήθεια ειδικών δοχείων φύλαξης αποβλήτων και αποθήκευσής τους σε ειδικα διαμορφωμένο υπόγειο χώρο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 27/4/2016 – 17/6/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Απορρύπανση και αποκατάσταση κτιρίου Κονοφάγου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ντοκιμαντέρ & Animation στο πλαίσιο δράσεων επικοινωνίας των ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση …

Συνοπτική περιγραφή:

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας/επικοινωνίας των υπαγόμενων σε αυτήν ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και με στόχο την προβολή και την ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με τα θεματικά πεδία παρέμβασης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, προτίθεται να ενισχύσει φεστιβάλ κινηματογράφου, ντοκιμαντέρ και animation προκειμένου να δημιουργήσουν εντός του προγράμματός τους μια ολοκληρωμένη θεματική ενότητα (αφιέρωμα) σε ένα εκ των θεματικών πεδίων παρέμβασης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ντοκιμαντέρ & Animation στο πλαίσιο δράσεων επικοινωνίας των ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση …

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για ανέργους σε 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε επιβλέποντες φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και …

Συνοπτική περιγραφή:

Πρόσληψη και απασχόληση 728 ανέργων για χρονικό διάστημα 5 μηνών σε θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σε όλη τη χώρα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 15/4/2016 – 25/4/2016 (ώρα 12:00 μεσημέρι)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για ανέργους σε 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε επιβλέποντες φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και …

Ανοιχτό Κάλεσμα σε Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ντοκιμαντέρ & Animation στο πλαίσιο δράσεων επικοινωνίας των ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, …

Συνοπτική περιγραφή:

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας/επικοινωνίας των υπαγόμενων σε αυτήν ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και με στόχο την προβολή και την ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με τα θεματικά πεδία παρέμβασης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προτίθεται να ενισχύσει φεστιβάλ κινηματογράφου, ντοκιμαντέρ και animation προκειμένου να δημιουργήσουν εντός του προγράμματός τους μία ολοκληρωμένη θεματική ενότητα (αφιέρωμα) σε ένα εκ των θεματικών πεδίων παρέμβασης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανοιχτό Κάλεσμα σε Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ντοκιμαντέρ & Animation στο πλαίσιο δράσεων επικοινωνίας των ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, …

Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

Συνοπτική περιγραφή:

Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) για την αξιολόγηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 15/3/2016 – 15/4/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

Υποβολή Προσχεδίων Επιχειρησιακών Σχεδίων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή:

Τα Προσχέδια ΕΣΣΒΑΑ αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 9/5/2016 – 30/8/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποβολή Προσχεδίων Επιχειρησιακών Σχεδίων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας