Ανακοίνωση για τη δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, 2017-2018

Συνοπτική περιγραφή:

Η ΕΕΤΑΑ ανακοινώνει ότι οι φετινές αιτήσεις συμμετοχής για τη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” θα ξεκινήσουν νωρίτερα, εντός του Μαίου, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανακοίνωση για τη δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, 2017-2018

Υποδομές βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνοπτική περιγραφή:

Χρηματοδότηση πράξεων που ενισχύουν / βελτιώνουν την ενεργητική και παθητική οδική ασφάλεια του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κρήτης
Περίοδος υποβολής: 8/5/2017 – 31/10/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποδομές βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Κρήτης

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δευτέρου κύκλου (διδακτορικό)

Συνοπτική περιγραφή:

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει συνολικά 211 θέσεις υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (διδακτορικό) στην Ελλάδα στους παρακάτω 3 επιστημονικούς τομείς: – Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού, – Επιστήμες Ζωής, Υγείας και Διατροφής, – Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 2/5/2017 – 15/5/2017 (έως τις 18:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δευτέρου κύκλου (διδακτορικό)

Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ

Συνοπτική περιγραφή:

Επιδότηση της Μαθητείας/ Πρακτικής Άσκησης των μαθητευόμενων στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ (με 11€ την ημέρα) για τα σχολικά έτη 2015-16 (Α΄Τάξη) και 2016-17 (Β΄Τάξη).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 28/4/2017 – 31/5/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Συνοπτική περιγραφή:

Υποστήριξη δραστηριοτήτων ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων μεταποίησης με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 16/5/2017 – 18/8/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Η Ευρώπη στην Περιοχή μου, 2017

Συνοπτική περιγραφή:

“Η Ευρώπη στην Περιοχή μου” είναι μια πανευρωπαϊκή καμπάνια που ενθαρρύνει τους πολίτες να ανακαλύψουν έργα στην περιοχή που ζουν και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η φετινή καμπάνια περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές πρωτοβουλίες

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Η Ευρώπη στην Περιοχή μου, 2017

Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή-υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Συνοπτική περιγραφή:

Bελτιστοποίηση των συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και ενίσχυση της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης φορέων και πολιτών και της συμμετοχής τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των παρεμβάσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 5/5/2017 – 30/6/2022

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή-υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018

Συνοπτική περιγραφή:

Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, για το έτος 2017-2018, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 2/5/2017 – 30/6/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018

Υποδομές Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης

Συνοπτική περιγραφή: Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης αναμένεται η ανέγερση, επέκταση και βελτίωση των κτιριακών υποδομών στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σκοπό την επίτευξη επαρκών χώρων και συνθηκών ασφαλούς παραμονής των χρηστών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποδομές Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης

Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι)

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα βελτίωσης/ αναβάθμισης σημαντικών οδικών αξόνων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας τα οποία συμβάλουν στη βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών, πολιτιστικών και παραγωγικών περιοχών της Περιφέρειας με το κύριο οδικό δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 7/4/2017 – 7/7/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι)