Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για το σχολικό έτος 2016-2017 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016-2017. Συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμεΑ λόγω κινητικών αναπηριών κλπ. από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 8/7/2016 – 30/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για το σχολικό έτος 2016-2017 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Επέκταση και αναβάθμιση υποδομών α' βαθμιας και β' βαθμιας βαθμίδας υγείας στην Δυτ. Μακεδονία

Συνοπτική περιγραφή:

Βελτίωση, αναβάθμιση, επέκταση υποδομών υγείας με προτεραιότητα την ολοκλήρωση του δικτύου υποδομών (δράσεις αναμόρφωσης χώρων, επεκτάσεις κτιρίων, ανέγερση νέων πτερύγων, κατασκευές περιφερειακών ιατρείων, προμήθειες ειδικού εξοπλισμού, αναβάθμιση ενεργού υφιστάμενου εξοπλισμού, βελτιώσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κλπ.)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 25/7/2016 – 25/10/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επέκταση και αναβάθμιση υποδομών α' βαθμιας και β' βαθμιας βαθμίδας υγείας στην Δυτ. Μακεδονία

Ψηφιακές, εξ αποστάσεως υπηρεσίες διαχείρισης στόλου και ενημέρωσης επιβατών από τον ΟΑΣΑ – (Β΄φάση)

Συνοπτική περιγραφή:

Ολοκλήρωση του υπολοίπου τμήματος της Φάσης 3, σύμφωνα με την οικεία Σύμβαση Σύμπραξης (ΣΔΙΤ), η οποία βρίσκεται σε ισχύ – εξέλιξη. Με το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών της Φάσης 3 (κατά τη Σύμβαση Σύμπραξης) ολοκληρώνεται η περίοδος κατασκευής του έργου “Ψηφιακές, εξ αποστάσεως υπηρεσίες διαχείρισης στόλου και ενημέρωσης επιβατών από τον ΟΑΣΑ” και ξεκινά η περίοδος λειτουργίας του από τον Ιδιωτικό Φορέα της Σύμπραξης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 20/7/2016 – 25/7/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ψηφιακές, εξ αποστάσεως υπηρεσίες διαχείρισης στόλου και ενημέρωσης επιβατών από τον ΟΑΣΑ – (Β΄φάση)

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε

Συνοπτική περιγραφή: Η πράξη αφορά την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αγορά εργασίας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2018 …

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2016 – 2017 και 2017-2018. Συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμεΑ λόγω κινητικών αναπηριών κ.λπ. από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καθώς και των μαθητών που χρήζουν σχετικής υποστήριξης από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σχολικοί Νοσηλευτές).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 18/7/2016

έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2018 …

Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση στην Ανατολική Αττική

Συνοπτική περιγραφή:

Κατασκευή ενός κτιρίου, το οποίο θα λειτουργήσει ως Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – οικοτροφείο για 10 άτομα (8 άτομα με νοητική υστέρηση και 2 άτομα υποστηρικτικού προσωπικού). Το οικόπεδο επιφανείας 645τμ, στο οποίο χωροθετείται το έργο, βρίσκεται στην διεύθυνση Γεωρ. Καραϊσκάκη και Ξανθίππου εντός του οικισμού Πικερμίου του Δήμου Πικερμίου – Ραφήνας και ανήκει στο Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «ΕΣΤΙΑ».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 25/7/2016

έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση στην Ανατολική Αττική

Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για ΑΜΕΑ για το σχολικό έτος 2016-2017 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια), θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών με αναπηρία για το έτος 2016-2017, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές): Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 8/7/2016 – 30/8/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για ΑΜΕΑ για το σχολικό έτος 2016-2017 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2016-2017, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές): Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 8/7/2016 – 30/8/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στα Λιμενάρια Θάσου

Συνοπτική περιγραφή:

Κατασκευή καταφυγίου τουριστικών σκαφών, δυναμικότητας 70 σκαφών, που χωροθετείται στον μυχό του όρμου των Λιμεναρίων, δυτικά του υπάρχοντος λιμένα αλιευτικών σκαφών.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 15/7/2016 – 16/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στα Λιμενάρια Θάσου

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος …

Συνοπτική περιγραφή:

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η οποία εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμεΑ λόγω κινητικών αναπηριών κλπ, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες. Στόχος της είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 18/7/2016 – 31/8/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος …