Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών για το σχολικό έτος 2017 – 2018, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου του.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 25/5/2017 – 25/8/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018 (ΑΜΕΑ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών με αναπηρία για το σχολικό έτος 2017 – 2018, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου του.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 25/5/2017 – 25/8/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018 (ΑΜΕΑ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ προτεραιότητας του Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Θα χρηματοδοτηθούν έργα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, όπως προκύπτει από τον ισχύοντα Πίνακα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Νομός υλοποίησης: Νομός Λέσβου, Νομός Σάμου
Περίοδος υποβολής: 31/1/2017 – 9/6/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ προτεραιότητας του Βορείου Αιγαίου

Εγκατάσταση μηχανισμού παρακολούθησης (monitoring mechanism) της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής RIS3 – Συλλογή & επεξεργασία …

Συνοπτική περιγραφή:

Η παρακολούθηση των στρατηγικών RIS3 αποσκοπεί στην αποτύπωση της μεταβολής των τιμών των δεικτών ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί σε κάθε στρατηγική RIS3, μέσω πλέγματος δεικτών αποτελέσματος και εκροών. Η παρακολούθηση των στρατηγικών RIS3 περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων, την εκτίμηση της ορθότητας και της καταλληλότητας του μείγματος πολιτικής, στην εκτίμηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, καθώς και των επιπτώσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 19/5/2017 – 30/6/2017 (-)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εγκατάσταση μηχανισμού παρακολούθησης (monitoring mechanism) της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής RIS3 – Συλλογή & επεξεργασία …

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού

Συνοπτική περιγραφή:

Δυνατότητα απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού που ταυτόχρονα προσδίδει έναν δυναμικό χαρακτήρα στα προγράμματα σπουδών των Ιδρυμάτων. Η διάρκεια της Δράσης αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 18/5/2017 – 30/6/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού

Ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (e-Gov Now)

Συνοπτική περιγραφή:

Με τη δράση «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (e-Gov Now)», πρόκειται να παραχθεί ένα πακέτο ηλεκτρονικών υπηρεσιών με σκοπό την διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 23/5/2017 – 30/10/2022

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (e-Gov Now)

Παράταση υποβολής αιτήσεων στην Ενιαία Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Συνοπτική περιγραφή:

Παράταση υποβολής αιτήσεων στην Ενιαία Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παράταση υποβολής αιτήσεων στην Ενιαία Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης Δράσεων ΕΤΠΑ

Συνοπτική περιγραφή:

Η πρόσκληση αφορά την εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας καθώς και δράσεις της RIS3.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 1/2/2015 – 31/12/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης Δράσεων ΕΤΠΑ

Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή: Η πρόσκληση αφορά στη δημιουργία ολοκληρωμένου portfolio τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 2/5/2017 – 2/7/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ανακοίνωση για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018»

Συνοπτική περιγραφή:

Η ΕΕΤΑΑ ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις συμμετοχής για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018» θα ξεκινήσουν νωρίτερα, εντός του Μαΐου, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανακοίνωση για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018»