Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), προχωρούν στη δημιουργία Μητρώου Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

2η έκδοση της Προδημοσίευσης Πρόσκλησης στους τομείς Τουρισμού και Πολιτισμού στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) …

Συνοπτική περιγραφή:

Σε συνέχεια της 1ης έκδοσης η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ “Αττική 2014-2020” εξέδωσε σε 2η έκδοση την προδημοσίευση για τη δράση “Ανάπτυξη έργων επίδειξης – εφαρμογής αποτελεσμάτων έρευνας στο πεδίο της Δημιουργικής Οικονομίας και ειδικότερα στους τομείς Τουρισμού – Πολιτισμού της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αττικής.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
2η έκδοση της Προδημοσίευσης Πρόσκλησης στους τομείς Τουρισμού και Πολιτισμού στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) …

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκε στις 21/3/2016 απόφαση για την τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2014–2020.  

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για τις 4 νέες δράσεις από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και …

Συνοπτική περιγραφή:

Στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού για τις 4 νέες δράσεις που υλοποιούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, διοργανώνονται δύο ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για τις 4 νέες δράσεις από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και …

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις 4 νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Συνοπτική περιγραφή:

Στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού για τις 4 νέες δράσεις που υλοποιούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, διοργανώνονται δύο ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις 4 νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για 6.650 άνεργους νέους έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού

Συνοπτική περιγραφή:

Ξεκίνησε στις 11/3 και θα ολοκληρωθεί στις 10/4/2016 η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη δράση «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Νέο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για 6.650 άνεργους νέους έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Νεοφυής Επιχειρηματικότητα από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία …

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει ότι ξεκινάει την Πέμπτη 17/3/2016, 12μμ, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Νεοφυής Επιχειρηματικότητα από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία …

Έκδοση καλών πρακτικών «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα 2007-2013»

Συνοπτική περιγραφή:

Με μήνυμα «Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο», δημοσιεύτηκε πρόσφατα η έκδοση καλών πρακτικών «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα 2007-2013», από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ).

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έκδοση καλών πρακτικών «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα 2007-2013»

Θεσμική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση των Κοινωνικών Εταίρων

Συνοπτική περιγραφή: Η πράξη αφορά-μέσω της συνέχισης στήριξης επιτυχημένων και αποτελεσματικών μηχανισμών και συστημάτων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013-σε ενέργειες ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας του κάθε δικαιούχου-κοινωνικού εταίρου,ιδίως αναφορικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων και την υποστήριξη ωφελουμένων στα πεδία των ενεργητικών πολιτικών της απασχόλησης και των θεσμών της αγοράς εργασίας καθώς και στην ενθάρρυνση της επαρκούς συμμετοχής και πρόσβασης σε ενέργειες που στηρίζονται από το ΕΚΤ.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 8/2/2016 – 31/12/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Θεσμική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση των Κοινωνικών Εταίρων

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ του Προγράμματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 10/3/2016 – 30/11/2023

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου