Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών στη Δυτική Ελλάδα

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα προμήθειας κατάλληλου εξοπλισμού πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών με στόχο την ενίσχυση των αρμόδιων φορέων και Υπηρεσιών. Επίσης, όσον αφορά στις πυρκαγιές, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκτέλεση ολοκληρωμένων σχεδίων καταστολής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 23/5/2016 – 31/8/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών στη Δυτική Ελλάδα

Υποστήριξη Φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση Πράξεων

Συνοπτική περιγραφή:

Εκπόνηση ή και επικαιροποίηση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών, όλων των απαιτούμενων σταδίων, για τα υποέργα του έργου “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων Περιοχής Ασώπου” καθώς και σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 28/5/2016 – 31/7/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποστήριξη Φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση Πράξεων

Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή:

Κατασκευή οδικού τμήματος Ποτίδαια – Κασσανδρεία του οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας Ν.Χαλκιδικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 23/5/2016 – 31/8/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Παρεμβάσεις ενεργητικής ασφάλειας μεταφορών στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργητικής ασφάλειας μεταφορών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 31/5/2016 – 31/12/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παρεμβάσεις ενεργητικής ασφάλειας μεταφορών στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

Πράσινη Γειτονιά – Βελτίωση της κινητικότητας και της επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια Αττικής

Συνοπτική περιγραφή:

Τμηματοποιημένο έργο που αφορά σε παρεμβάσεις ανάπλασης περιοχών στο επίπεδο γειτονιάς, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτίωση του τοπικού μικροκλίματος και τη βελτιστοποίηση υποβαθμισμένων υπαρχόντων αστικών κύτταρων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 28/5/2016 – 30/8/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πράσινη Γειτονιά – Βελτίωση της κινητικότητας και της επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια Αττικής

Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας …

Συνοπτική περιγραφή:

Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (π.χ. πλημμυρών, πυρκαγιών, κλπ.). Επίσης, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης από φυσικά φαινόμενα όπως οι πλημμύρες και συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών πληροφοριών (π.χ. μετεωρολογικοί σταθμοί).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 31/5/2016 – 31/12/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας …

Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά

Συνοπτική περιγραφή:

Ενταξη μαθητών / μαθητριών με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες – Ρομά, μέσω της υλοποίησης δράσεων για τη δημιουργία κινήτρων αναφορικά με τη μείωση της σχολικής διαρροής και προϋποθέσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων για την ευκολότερη ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και την παραγωγική διαδικασία, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 26/5/2016 – 24/6/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά

Oλοκλήρωση των υποδομών βελτίωσης της επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες και σε τουριστικές περιοχές περιοχές της Περιφέρειας …

Συνοπτική περιγραφή:

Ενέργειες διαχείρισης υγρών αποβλήτων, σε τουριστικές ή/και ευαίσθητες οικολογικά περιοχές με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Νομός υλοποίησης: Νομός Λέσβου
Περίοδος υποβολής: 27/5/2016 – 20/6/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Oλοκλήρωση των υποδομών βελτίωσης της επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες και σε τουριστικές περιοχές περιοχές της Περιφέρειας …

Επέκταση και αξιοποίηση της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, των διαδραστικών βιβλίων και του αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων …

Συνοπτική περιγραφή:

Επέκταση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Πράξης “Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, διαδραστικά βιβλία και αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων” που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 27/5/2016 – 27/6/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επέκταση και αξιοποίηση της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, των διαδραστικών βιβλίων και του αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων …

Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Ψηφιακή Σύγκλιση (πρώην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ψηφιακή Σύγκλιση)

Συνοπτική περιγραφή:

Υπηρεσίες και υποστήριξη για προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των έργων του ΕΠΑΝΕΚ καθώς και το κλείσιμο της ΠΠ 2007-2013. Βελτίωση και αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού, υπηρεσίες για την αναβάθμιση των συστημάτων διοίκησης και των πληροφοριακών συστημάτων, την υποστήριξη των μηχανισμών διαχείρισης για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων. Υποστήριξη και εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του φορέα. Παρεμβάσεις για την εστιασμένη υποστήριξη του δικαιούχου, για την ενίσχυση της διοικητικής του ικανότητας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνει. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν επίσης να υλοποιούνται μεμονωμένες παρεμβάσεις για την διακρίβωση αναγκών και την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας του δικαιούχου.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 25/5/2016 – 15/7/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Ψηφιακή Σύγκλιση (πρώην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ψηφιακή Σύγκλιση)