Κοινωνικό παντοπωλείο και παροχή συσσιτίου στα Ιόνια Νησιά

Συνοπτική περιγραφή:

Δομές παροχής βασικών αγαθών όπως κοινωνικό παντοπωλείο και παροχή συσιττίου για εκείνο το μέρος του τοπικού πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά που προσφέρει η εν λόγω Δομή, γιά 3 έτη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 11/7/2016 – 15/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κοινωνικό παντοπωλείο και παροχή συσσιτίου στα Ιόνια Νησιά

Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση για 3 έτη από τα ΚΔΗΦ / Λοιπά Κέντρα της κατ΄ελάχιστο παροχής συνολικά υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής, μεταφοράς των άμεσα ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, εργοθεραπείας – απασχόλησης, ατομικής – ομαδικής άσκησης και αναψυχής κλπ. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 11/7/2016 – 15/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 …

Συνοπτική περιγραφή:

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το σχολικό έτος 2016-2017. Συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών AμεΑ λόγω κινητικών αναπηριών κλπ. από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καθώς και των μαθητών που χρήζουν σχετικής υποστήριξης από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σχολικοί Νοσηλευτές).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 14/7/2016 – 29/7/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 …

Κατασκευή – αναβάθμιση των οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Βελτίωση συγκεκριμένων τμημάτων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας που περιλαμβάνονται στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 11/7/2016 – 12/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κατασκευή – αναβάθμιση των οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε 17 Δήμους – Θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων – 3.737 …

Συνοπτική περιγραφή:

Πρόσληψη και απασχόληση ανέργων σε 3.737 θέσεις σε ∆ήµους – Θύλακες υψηλής ανεργίας για χρονικό διάστηµα οκτώ µηνών παράλληλα με δράσεις κατάρτισης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 11/7/2016 – 21/7/2016 (ώρα 12:00 μεσημέρι)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε 17 Δήμους – Θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων – 3.737 …

Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων στη Δυτική Μακεδονία

Συνοπτική περιγραφή:

Προστασία του ευρύτερου αστικού ιστού από φυσικά φαινόμενα κατολισθήσεων και πλημμυρών και ενίσχυση της προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών, στην ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας της δεξιάς παρόχθιας περιοχής της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Νομός υλοποίησης: Νομός Κοζάνης
Περίοδος υποβολής: 11/7/2016 – 10/10/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων στη Δυτική Μακεδονία

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (ΑΜεΑ) για το σχολικό έτος 2016-2017 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συνοπτική περιγραφή:

Παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών για το σχολικό έτος 2016-2017, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 11/7/2016 – 30/8/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (ΑΜεΑ) για το σχολικό έτος 2016-2017 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2018 στα Ιόνια …

Συνοπτική περιγραφή:

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τα σχολικά έτη 2016-2018. Συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών AμεΑ λόγω κινητικών αναπηριών κλπ. από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καθώς και των μαθητών που χρήζουν σχετικής υποστήριξης από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σχολικούς Νοσηλευτές).

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 11/7/2016 – 30/8/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2018 στα Ιόνια …

Προγράμματα κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης

Συνοπτική περιγραφή:

Παροχή επιμόρφωσης, κατάρτισης, μετεκπαίδευσης  και επαγγελματικής πιστοποίησης ανέργων ναυτικών με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης εκπαίδευσης των ναυτικών και της πιστοποίησης των προσόντων τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 17/6/2016 – 30/6/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προγράμματα κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση, πληροφόρηση και δημοσιοποίηση των δράσεων ΕΚΤ στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή:

Υπηρεσίες Συμβούλων τεχνικής υποστήριξης ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ για την υλοποίηση της επίτευξης των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης στελεχών ΕΥΔ και δυνητικών δικαιούχων. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για ειδικές και εξειδικευμένες περιπτώσεις.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 6/7/2016

έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση, πληροφόρηση και δημοσιοποίηση των δράσεων ΕΚΤ στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας