Διαδικτυακή εκπομπή με θέμα «Επιχειρηματικότητα & απασχόληση των νέων: ευρωπαϊκά προγράμματα» την Πέμπτη 26 Μαΐου στις 17:00

Συνοπτική περιγραφή:

H ευρωπαϊκή δράση για τους νέους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης #EU4U υποδέχεται τον Υφυπουργό Οικονομίας κ. Αλέξη Χαρίτση και τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Πάνο Καρβούνη σε μια διαδικτυακή εκπομπή με τον NGradio.gr.

 

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διαδικτυακή εκπομπή με θέμα «Επιχειρηματικότητα & απασχόληση των νέων: ευρωπαϊκά προγράμματα» την Πέμπτη 26 Μαΐου στις 17:00

Διαδικτυακή εκπομπή με θέμα «Επιχειρηματικότητα & Απασχόληση των Νέων: ευρωπαϊκά προγράμματα» την Πέμπτη 26 Μαΐου στις 17.00

Συνοπτική περιγραφή:

H Eυρωπαϊκή δράση για τους νέους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης #EU4U υποδέχεται τον Υφυπουργό Οικονομίας κ. Αλέξη Χαρίτση και τον Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Πάνο Καρβούνη σε μία διαδικτυακή εκπομπή με τον NGradio.gr.

 

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διαδικτυακή εκπομπή με θέμα «Επιχειρηματικότητα & Απασχόληση των Νέων: ευρωπαϊκά προγράμματα» την Πέμπτη 26 Μαΐου στις 17.00

Αναδιοργάνωση και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών των Φορέων του Δημοσίου – 3η επικαιροποίηση Α’ Φάσης εξειδίκευσης

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας των αρμοδίων φορέων άσκησης πολιτικής με σκοπό τη βελτίωση της εσωτερικής τους λειτουργίας, μέσω του επανακαθορισμού, της απλοποίησης και της προτυποποίησης των εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζουν, μέσω της ηλεκτρονικοποίησης υπηρεσιών, κ.α.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 30/5/2016 – 10/7/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναδιοργάνωση και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών των Φορέων του Δημοσίου – 3η επικαιροποίηση Α’ Φάσης εξειδίκευσης

3η Τροποποίηση με αύξηση προϋπολογισμού για το Πρόγραμμα Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων και εκδοση νέου αρχείου συχνών …

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκε στις 19/5/2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων για το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΣΠΑ 2014–2020.  Η απόφαση αφορά στην αύξηση του συνολικού προυπολογισμούς του προγράμματος από 78 σε 110 εκ. € και τροποποιήσεις στους τρόπους εξόφλησης δαπανών. Επίσης σήμερα 23/5/16 εκδόθηκε νεο αρχείο με συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
3η Τροποποίηση με αύξηση προϋπολογισμού για το Πρόγραμμα Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων και εκδοση νέου αρχείου συχνών …

3η Τροποποίηση με αύξηση προυπολογισμού του Προγράμματος «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση …

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκε στις 19/5/2016 απόφαση για την  3η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ 2014–2020. Η τροποποίηση αφορά στην αύξηση του συνολικού προυπολογισμού του προγράμματος από 70 σε 90 εκ ευρώ, με ανάλογη κατανομή στις περιφέρειες, καθώς και σε τροποίηση στους τρόπους εξόφλησης δαπανών υλοποίησης.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
3η Τροποποίηση με αύξηση προυπολογισμού του Προγράμματος «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση …

Αναδιοργάνωση και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών των Φορέων του Δημοσίου – 3η επικαιροποίξηση Α’ Φάσης εξειδίκευσης

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας των αρμοδίων φορέων άσκησης πολιτικής με σκοπό τη βελτίωση της εσωτερικής τους λειτουργίας, μέσω του επανακαθορισμού, της απλοποίησης και της προτυποποίησης των εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζουν, μέσω της ηλεκτρονικοποίησης υπηρεσιών, κ.α.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 30/5/2016 – 10/7/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναδιοργάνωση και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών των Φορέων του Δημοσίου – 3η επικαιροποίξηση Α’ Φάσης εξειδίκευσης

Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου-εξόδου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Στήριξη έργων βελτίωσης υφιστάμενων οδικών αξόνων ή διάνοιξης νέων όπου αυτό κρίνεται εντελώς απαραίτητο. Η πρόσκληση αφορά στην ένταξη της τμηματοποιημένης (phasing) πράξης «Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο – Φηρά – Βουρβούλο – Οία νήσου Θήρας».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 18/4/2016 – 31/5/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου-εξόδου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αναβάθμιση υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις για την αναβάθμιση των υποδομών της προσχολικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία), με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό και στόχο τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Ενδεχόμενη δημιουργία νέων υποδομών, θα επιλεγούν κατόπιν αιτιολόγησης, στη βάση της χαρτογράφησης των υφιστάμενων υποδομών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 18/5/2016 – 31/8/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες A' Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών …

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι ή οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόμενο, κ.ά.),  ένταξη /επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος στη χώρα. Πρόσληψη και πλήρης απασχόληση προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων σε 2 φάσεις για 8 μήνες σε Δήμους και Υπηρεσίες Α΄Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών (HOT SPOTS).

 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 4/5/2016 – 31/12/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και σε υπηρεσίες A' Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών …

Αναβάθμιση και βελτίωση των σημαντικότερων δικτύων υποδομών που συνδέουν την ενδοχώρα των νησιών με τις πύλες εισόδου–εξόδου κάθε …

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα και υποδομές προσπελασιμότητας για τις ενδονησιωτικές επικοινωνίες και την βελτίωση της προσβασιμότητας σε πύλες εισόδου-εξόδου και βασικών τουριστικών προορισμών (οδικές συνδέσεις με λιμάνια, αεροδρόμια εκτός ΔΕΔ-Μ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 20/5/2016 – 15/6/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση και βελτίωση των σημαντικότερων δικτύων υποδομών που συνδέουν την ενδοχώρα των νησιών με τις πύλες εισόδου–εξόδου κάθε …