Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας του πόσιμου νερού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις για την διασφάλιση της ποιότητας, του ελέγχου απωλειών και της επάρκειας του πόσιμου νερού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 25/7/2016 – 31/10/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας του πόσιμου νερού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ανάπλαση και ανάδειξη της βασιλικής νεκρόπολης και του ανακτόρου των Αιγών (φάση Γ’)

Συνοπτική περιγραφή:

Προστασία, αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη της βασιλικής νεκρόπολης και του ανακτόρου των Αιγών

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 8/8/2016 – 31/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπλαση και ανάδειξη της βασιλικής νεκρόπολης και του ανακτόρου των Αιγών (φάση Γ’)

Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Χρηματοδότηση παρεμβάσεων που στοχεύουν στην βελτίωση των υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του μαθητικού και σπουδαστικού πληθυσμού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 1/9/2016 – 12/11/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Υπηρεσίες δημιουργίας και διάθεσης εθνικών ψηφιακών ορθοεικόνων και αεροφωτογραφιών

Συνοπτική περιγραφή:

Παραγωγή ψηφιακών ορθοεικόνων και αεροφωτογραφιών για το σύνολο της χώρας με στόχο την ελεύθερη διάθεσή τους προς κάθε ενδιαφερόμενο μέσω υπηρεσιών συμβατών με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 2/8/2016 – 9/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υπηρεσίες δημιουργίας και διάθεσης εθνικών ψηφιακών ορθοεικόνων και αεροφωτογραφιών

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» …

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (όπως οι μακροχρόνια άνεργοι ή οι οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο, κ.ά), ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 8/8/2016 – 30/6/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» …

Εξοπλισμός ενίσχυσης της υλικοτεχνικής υποδομής για την βελτίωση της ασφάλειας στους χρήστες οδικού δικτύου στην Περιφέρεια Στερεάς …

Συνοπτική περιγραφή:

Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής της Ελληνικής Αστυνομίας για την περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας των μετακινήσεων αναβαθμίζοντας την επιχειρησιακή της ικανότητα και μειώνοντας τον χρόνο επέμβασης με αποτέλεσμα την αύξηση της κινητικότητας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 22/8/2016 – 31/10/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εξοπλισμός ενίσχυσης της υλικοτεχνικής υποδομής για την βελτίωση της ασφάλειας στους χρήστες οδικού δικτύου στην Περιφέρεια Στερεάς …

Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες – πυρκαγιές) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες- πυρκαγιές ) και συγκεκριμένα χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας του Πυροσβεστικού Σώματος για την διαχείριση φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές – πλημμύρες), στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 1/9/2016 – 27/10/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες – πυρκαγιές) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Υποστήριξη Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις για την εστιασμένη υποστήριξη του δικαιούχου, για την ενίσχυση της διοικητικής του ικανότητας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνει. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν επίσης να υλοποιούνται μεμονωμένες παρεμβάσεις για την διακρίβωση αναγκών και την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας του δικαιούχου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 1/6/2016 – 31/8/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποστήριξη Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Εντάξεις Πράξεων που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος και συγχρηματοδοτούνται …

Συνοπτική περιγραφή:

Υπογράφηκαν από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού) κ. Γιώργο Ιωαννίδη, οι εντάξεις των 7 πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 216,1 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν στη Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος, μέσω της πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, αναπληρωτών καθηγητών και λοιπού προσωπικού σε όλα τα σχολεία της χώρας, για το σχολικό έτος 2016-2017.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εντάξεις Πράξεων που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος και συγχρηματοδοτούνται …