Εντάξεις πράξεων για την υποστήριξη της δομής παρακολούθησης της ισότητας των φύλων και την επέκταση του μηχανισμού διάγνωσης των …

Συνοπτική περιγραφή:

Υπογράφτηκαν στις 13/9/2016 από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού) κ Γ. Ιωαννίδη, οι αποφάσεις ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις δύο ακόλουθες πράξεις: “Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων” και “Επέκταση των παραγωγικών λειτουργιών της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς (ΔΑΑΕ)”

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εντάξεις πράξεων για την υποστήριξη της δομής παρακολούθησης της ισότητας των φύλων και την επέκταση του μηχανισμού διάγνωσης των …

Ενημερωτικό έντυπο για την πορεία των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ

Συνοπτική περιγραφή:

Το νέο ενημερωτικό έντυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) παρουσιάζει την ενεργοποίηση του προγράμματος μέχρι σήμερα και τις σημαντικές δράσεις που αναμένονται να δημοσιευθούν στο προσεχές διάστημα.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενημερωτικό έντυπο για την πορεία των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ

Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις υποστήριξης του έργου της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 22/9/2016 – 28/2/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Χορήγηση υποτροφιών σε κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών με τίτλο Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/ Ερευνητριών

Συνοπτική περιγραφή:

Στα πλαίσια του προγράμματος, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών χορηγεί υποτροφίες συνολικά διακοσίων ογδόντα εννέα (289) θέσεων σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως 24 διαδοχικούς μήνες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 6/9/2016 – 6/10/2016 (-)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Χορήγηση υποτροφιών σε κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών με τίτλο Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/ Ερευνητριών

Έρευνα και καινοτόμος επιχειρηματικότητα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 – Συμμετοχή του Υφυπουργου Α. Χαρίτση σε σχετική εκδήλωση στη 81η ΔΕΘ …

Συνοπτική περιγραφή:

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός Οικονομίας Α. Χαρίτσης συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής, μαζί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας Κ. Φωτάκη, σε εκδήλωση με θέμα «Έρευνα και καινοτόμος επιχειρηματικότητα: Η νέα προσέγγιση και το ΕΣΠΑ 2014-2020», που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στο χώρο της Έκθεσης.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έρευνα και καινοτόμος επιχειρηματικότητα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 – Συμμετοχή του Υφυπουργου Α. Χαρίτση σε σχετική εκδήλωση στη 81η ΔΕΘ …

Νέα ενημερωτικά έντυπα για το ΕΣΠΑ 2014-2020, τα αναμενόμενα προγράμματα και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, λόγω και της συμμετοχής στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 3 νέα ενημερωτικά έντυπα: το έντυπο “ΕΣΠΑ 2014-2020 fact sheet” με γενική πληροφόρηση για όλο το ΕΣΠΑ, το έντυπο “Προσκλήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020” που αποτυπώνει τον προγραμματισμό έκδοσης προσκλήσεων για επιχειρηματικότητα, περιβάλλον, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και το έντυπο “Χρηματοδότηση επιχειρήσεων” όπου καταγράφονται όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, απευθείας από την ΕΕ).

Τα έντυπα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στα Σχετικά αρχεία.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Νέα ενημερωτικά έντυπα για το ΕΣΠΑ 2014-2020, τα αναμενόμενα προγράμματα και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Πρόγραμμα του Υφυπουργού Αλέξη Χαρίτση και ενημέρωση για το ΕΣΠΑ 2014-2020 στην 81η ΔΕΘ (10-18 Σεπτεμβρίου 2016)

Συνοπτική περιγραφή:

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης θα συμμετέχει στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από το Σάββατο 10 έως τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016. Σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης (10-18 Σεπτεμβρίου 2016), οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν και να προμηθευτούν έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό για τις δράσεις και τις νέες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ 2014-20 από το stand του ΕΣΠΑ στο περίπτερο του Υπουργείου (Περίπτερο 3 της Έκθεσης).

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόγραμμα του Υφυπουργού Αλέξη Χαρίτση και ενημέρωση για το ΕΣΠΑ 2014-2020 στην 81η ΔΕΘ (10-18 Σεπτεμβρίου 2016)

Νέα ενημερωτικά έντυπα για το ΕΣΠΑ 2014-2020, τα αναμενόμενα προγράμματα και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού λόγω και της συμμετοχής στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης  3 νέα ενημερωτικά έντυπα : το έντυπο ΕΣΠΑ 2014-2020 fact sheet με γενική πληροφόρηση για όλο το ΕΣΠΑ, το έντυπο Προσκλήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020 που αποτυπώνει τον προγραμματισμό έκδοσης προσκλήσεων για επιχειρηματικότητα, περιβάλλον, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και το έντυπο Χρηματοδότηση επιχειρήσεων όπου καταγράφονται όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Απευθείας από την ΕΕ).

Τα έντυπα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στα Σχετικά Αρχεία αυτού του άρθρου.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Νέα ενημερωτικά έντυπα για το ΕΣΠΑ 2014-2020, τα αναμενόμενα προγράμματα και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Πρόγραμμα του Υφυπουργού Αλέξη Χαρίτση και ενημέρωση για το ΕΣΠΑ 2014-2020 στην 81η ΔΕΘ (10-18 Σεπτεμβρίου 2014)

Συνοπτική περιγραφή:

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης θα συμμετέχει στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από το Σάββατο 10 έως τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016. Σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης ( 10-18 Σεπτεμβρίου 2016), οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν και να προμηθευτούν έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό για τις δράσεις και τις νέες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ 2014-20 απο το stand του ΕΣΠΑ στο περίπτερο του Υπουργείου (Περίπτερο 3 της Έκθεσης)

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόγραμμα του Υφυπουργού Αλέξη Χαρίτση και ενημέρωση για το ΕΣΠΑ 2014-2020 στην 81η ΔΕΘ (10-18 Σεπτεμβρίου 2014)

Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Ενισχύσεων ερευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Συνοπτική περιγραφή:

Η δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» βρίσκεται σε προδημοσίευση με σκοπό  στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Ενισχύσεων ερευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»