Ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (e-Gov Now)

Συνοπτική περιγραφή:

Με τη δράση «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (e-Gov Now)», πρόκειται να παραχθεί ένα πακέτο ηλεκτρονικών υπηρεσιών με σκοπό την διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 23/5/2017 – 30/10/2022

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (e-Gov Now)

Παράταση υποβολής αιτήσεων στην Ενιαία Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Συνοπτική περιγραφή:

Παράταση υποβολής αιτήσεων στην Ενιαία Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παράταση υποβολής αιτήσεων στην Ενιαία Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης Δράσεων ΕΤΠΑ

Συνοπτική περιγραφή:

Η πρόσκληση αφορά την εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας καθώς και δράσεις της RIS3.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 1/2/2015 – 31/12/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης Δράσεων ΕΤΠΑ

Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή: Η πρόσκληση αφορά στη δημιουργία ολοκληρωμένου portfolio τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 2/5/2017 – 2/7/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ανακοίνωση για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018»

Συνοπτική περιγραφή:

Η ΕΕΤΑΑ ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις συμμετοχής για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018» θα ξεκινήσουν νωρίτερα, εντός του Μαΐου, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανακοίνωση για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018»

Ανακοίνωση για τη δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, 2017-2018

Συνοπτική περιγραφή:

Η ΕΕΤΑΑ ανακοινώνει ότι οι φετινές αιτήσεις συμμετοχής για τη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” θα ξεκινήσουν νωρίτερα, εντός του Μαίου, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανακοίνωση για τη δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, 2017-2018

Υποδομές βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνοπτική περιγραφή:

Χρηματοδότηση πράξεων που ενισχύουν / βελτιώνουν την ενεργητική και παθητική οδική ασφάλεια του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κρήτης
Περίοδος υποβολής: 8/5/2017 – 31/10/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποδομές βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Κρήτης

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δευτέρου κύκλου (διδακτορικό)

Συνοπτική περιγραφή:

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει συνολικά 211 θέσεις υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (διδακτορικό) στην Ελλάδα στους παρακάτω 3 επιστημονικούς τομείς: – Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού, – Επιστήμες Ζωής, Υγείας και Διατροφής, – Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 2/5/2017 – 15/5/2017 (έως τις 18:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δευτέρου κύκλου (διδακτορικό)

Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ

Συνοπτική περιγραφή:

Επιδότηση της Μαθητείας/ Πρακτικής Άσκησης των μαθητευόμενων στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ (με 11€ την ημέρα) για τα σχολικά έτη 2015-16 (Α΄Τάξη) και 2016-17 (Β΄Τάξη).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 28/4/2017 – 31/5/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Συνοπτική περιγραφή:

Υποστήριξη δραστηριοτήτων ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων μεταποίησης με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 16/5/2017 – 18/8/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων