Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Συνοπτική περιγραφή: Η Πρόσκληση αφορά στην «Αναβάθμιση Ξενώνα για γυναίκες θύματα βίας – Ξενώνας Φιλοξενίας ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης» η οποία αφορά στη συνέχιση λειτουργίας και την περαιτέρω αναβάθμιση της υπάρχουσας Δομής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός υλοποίησης: Νομός Θεσσαλονίκης
Περίοδος υποβολής: 15/2/2016 – 31/3/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας στους δήμους Θεσσαλονίκης και Κορδελιού-Ευόσμου

Συνοπτική περιγραφή:

Συνέχιση λειτουργίας και αναβάθμιση των υπαρχόντων ξενώνων φιλοξενίας, στους δήμους Θεσσαλονίκης και Κορδελιού-Ευόσμου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός υλοποίησης: Νομός Θεσσαλονίκης
Περίοδος υποβολής: 15/2/2016 – 31/3/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας στους δήμους Θεσσαλονίκης και Κορδελιού-Ευόσμου

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τα προγράμματα Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων και Ενίσχυση τουριστικών …

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκαν αρχεία με συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τα προγράμματα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” και “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τα προγράμματα Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων και Ενίσχυση τουριστικών …

Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στη Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συνοπτική περιγραφή:

Στόχος των Συμβουλευτικών Κέντρων είναι η παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς και η υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 19/2/2016 – 15/5/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στη Περιφέρεια Θεσσαλίας

Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο (Δ. Ρεθύμνης)

Συνοπτική περιγραφή:

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο (Δ. Ρεθύμνης).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Νομός υλοποίησης: Νομός Ρεθύμνης
Περίοδος υποβολής: 16/2/2016 – 27/4/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο (Δ. Ρεθύμνης)

Δράσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις ανάπτυξης ενός διαδικτυακού ηλεκτρονικού εργαλείου για την εφαρμογή του συστήματος «Διοίκησης Μέσω Στόχων» των δημόσιων φορέων καθώς και δράσεις σχεδιασμού και υλοποίησης ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη επιχειρησιακών λειτουργιών της ΕΔΕΛ και της ΕΣΕΛ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 24/2/2016 – 29/7/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση

Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή:

Συνέχιση λειτουργίας και αναβάθμιση των ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 25/2/2016 – 29/2/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση των αρμόδιων φορέων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων διαφόρων χωρητικοτήτων, καθώς και σειράς φορητών και μικρού μεγέθους ειδικών διασωστικών εξοπλισμών και εξοπλισμών δασοπυρόσβεσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κρήτης
Περίοδος υποβολής: 17/2/2016 – 31/3/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Περιφέρεια Κρήτης

Έργα εξασφάλισης επαρκούς και ποιοτικού πόσιμου ύδατος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συνοπτική περιγραφή:

Εξασφάλιση ποιότητας και επάρκειας ύδατος με παρεμβάσεις στα εξωτερικά υδραγωγεία, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) των υδατικών διαμερισμάτων που αφορούν στη Θεσσαλία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 22/2/2016 – 21/3/2016 (-)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έργα εξασφάλισης επαρκούς και ποιοτικού πόσιμου ύδατος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Επεξεργασία λυμάτων σε ζώνες πόσιμου νερού, οικολογικά ευαίσθητες και τουριστικές περιοχές με ισοδύναμο πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους …

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης, για την προστασία της δημόσιας υγείας ή και αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης σε περιοχές ευαίσθητες οικολογικά. Τα έργα σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφορούν σε νόμιμους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 29/2/2016 – 28/3/2016 (-)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επεξεργασία λυμάτων σε ζώνες πόσιμου νερού, οικολογικά ευαίσθητες και τουριστικές περιοχές με ισοδύναμο πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους …