Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την πρόσληψη 2.417 ανέργων σε επιβλέποντες φορείς σε όλη τη χώρα

Συνοπτική περιγραφή:

Το πρόγραμμα αφορά στην πρόσληψη και απασχόληση 2.417 ανέργων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) για χρονικό διάστημα 5 μηνών σε θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται σε Επιβλέποντες Φορείς σε όλη τη χώρα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Περίοδος υποβολής: 11/7/2015 – 20/7/2015 (ώρα 12.00 μεσημέρι)

Πηγή: ΕΣΠΑ – Προσκλήσεις & Προκηρύξεις

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού …

Συνοπτική περιγραφή:

Τίθεται σε διαβούλευση το Σχέδιο Διακήρυξης  Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο «Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου” Περισσότερα στην ενότητα Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ  εδώ

Είδος: Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ – Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς μέσω καταλόγου για το έργο: Υποστήριξη στην διαδικασία επαλήθευσης δαπανών σε Δικαιούχους και έργα του …

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,Ναυτιλίας και Τουρισμού, διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνιισμό μέσω καταλόγου για την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη στη διαδικασία επαλήθευσης δαπανών σε Δικαιούχους και έργα του Διασυνοριακού Προγράμματος CBC Adriatic IPA.

Είδος: Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ – Νέα & Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2015». Φωτογραφείστε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κερδίστε! …

Συνοπτική περιγραφή:

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2015» στοχεύει στο να αναδείξει τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σημασία τους για τις τοπικές κοινότητες.

Είδος: Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ – Νέα & Ανακοινώσεις

Έργα ελέγχου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης

Συνοπτική περιγραφή:

Χρηματοδότηση δράσεων ελέγχου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής: 19/6/2015 – 30/6/2015

Πηγή: ΕΣΠΑ – Προσκλήσεις & Προκηρύξεις

Ανακληθέντα έργα ΤΠΕ από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση σε στάδιο κατακύρωσης σύμβασης

Συνοπτική περιγραφή:

Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ, βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 4/5/2015 – 29/5/2015

Πηγή: ΕΣΠΑ – Προσκλήσεις & Προκηρύξεις

Ψηφιακές Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Τουρισμού

Συνοπτική περιγραφή:

Αποτελεσματική προώθηση των υπηρεσιών του ελληνικού τουρισμού στον τομέα των επιχειρήσεων ενοικιαζομένων διαμερισμάτων και δωματίων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Περίοδος υποβολής: 30/10/2014 – 14/11/2014

Πηγή: ΕΣΠΑ – Προσκλήσεις & Προκηρύξεις

Ψηφιακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για τις Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση των υπηρεσιών εκπαίδευσης των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της δημιουργίας ψηφιακών υπηρεσιών και ψηφιοποίησης εκπαιδευτικών συγγραμμάτων και μείωση του ψηφιακού χάσματος των σπουδαστών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της χρήσης προσωπικού υπολογιστή και εξοπλισμού ΤΠΕ στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Περίοδος υποβολής: 20/10/2014 – 14/11/2014

Πηγή: ΕΣΠΑ – Προσκλήσεις & Προκηρύξεις

Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Τουρισμού

Συνοπτική περιγραφή:

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την προώθηση των υπηρεσιών του ελληνικού ιατρικού τουρισμού, προβολή και προώθηση των υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού της χώρας και πληροφόρηση / ενημέρωση / εκπαίδευση του συνόλου των ενδιαφερόμενων για τις υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Περίοδος υποβολής: 30/10/2014 – 14/11/2014

Πηγή: ΕΣΠΑ – Προσκλήσεις & Προκηρύξεις

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΚτΠ ΑΕ 2014-2015

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και επιθεώρησης των πράξεων, δράσεις αξιολόγησης και μελέτες, καθώς και ενέργειες πληροφοριών, ενημέρωσης και επικοινωνίας. Επιπλέον, δράσεις αναγκαίες για τη λειτουργία των Ενδιάμεσων Φορέων και των Δομών Στήριξης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Περίοδος υποβολής: 20/4/2015 – 30/10/2015

Πηγή: ΕΣΠΑ – Προσκλήσεις & Προκηρύξεις