Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση ανάπτυξης / αναβάθμισης υποδομών υγείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 1/10/2019 – 15/5/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή:

Υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης που παρέχονται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, μέσω της πρόσληψης, κατάρτισης και διάθεσης για απασχόληση Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών (ΔΜ) σε Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 25/9/2019 – 19/12/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Ηπείρου

Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις για την αστική αναβάθμιση σε πυρήνες αστικών κέντρων ή στην αστική παράκτια ζώνη που θα οδηγήσουν σε βιώσιμες και ελκυστικές πόλεις.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 16/9/2019 – 18/11/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Δράσεις για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Παροχή υπηρεσιών στο πεδίο της πρόληψης της χρήσης ουσιών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 20/9/2019 – 15/11/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Παράταση του προγράμματος Voucher ΤΠΕ για νέους 25-29 ετών

Συνοπτική περιγραφή:

Παρατείνεται έως τις 30/09/2019 και ώρα 23:59 η προθεσμία υποβολής για τη δράση «Προώθηση στην απασχόληση άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παράταση του προγράμματος Voucher ΤΠΕ για νέους 25-29 ετών

2η Περιφερειακή Συνάντηση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Σερβίας

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Σερβίας, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ και το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο “EU4TECH Δυτικά Βαλκάνια”, διοργανώνουν συνάντηση με θέμα την “Παρουσίαση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Σερβίας και την διερεύνηση του ρόλου των θερμοκοιτίδων, των επιταχυντών και των  Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων για την παροχή στήριξης σε συγκεκριμένους τομείς στα Δυτικά Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη”.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
2η Περιφερειακή Συνάντηση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Σερβίας

Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ (Β' κύκλος)

Συνοπτική περιγραφή:

Παροχή κινήτρων –με τη μορφή επιχορήγησης ή/και δανείου με επιδότηση του  επιτοκίου– για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 16/9/2019 (Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια.)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ (Β' κύκλος)

Έναρξη αιτήσεων στη Δράση «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ»

Συνοπτική περιγραφή:

Ενεργοποιείται τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», το οποίο παρέχει επιχορηγήσεις και άτοκα δάνεια για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έναρξη αιτήσεων στη Δράση «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ»

Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Πειραιά και των Νομικών του Προσώπων, που προάγουν την κοινωνική φροντίδα, την κοινωνική …

Συνοπτική περιγραφή:

Συμπλήρωση και βελτίωση των κοινωνικών υποδομών που προάγουν την κοινωνική φροντίδα, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία στην Πόλη του Πειραιά.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 16/9/2019 – 31/12/2022

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Πειραιά και των Νομικών του Προσώπων, που προάγουν την κοινωνική φροντίδα, την κοινωνική …

Επενδύω στη Θεσσαλία – Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών και καινοτομιών

Συνοπτική περιγραφή:

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση αυτών μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 17/9/2019 – 18/10/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επενδύω στη Θεσσαλία – Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών και καινοτομιών