Βελτίωση – αναβάθμιση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος οικισμών Περιφέρειας Κρήτης

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα βελτίωσης – αναβάθμισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των πόλεων και οικισμών της Περιφέρεις Κρήτης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κρήτης
Περίοδος υποβολής: 4/11/2019 – 10/2/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Βελτίωση – αναβάθμιση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος οικισμών Περιφέρειας Κρήτης

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Συνοπτική περιγραφή:

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται σε  3.771 οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών, όπως οι πυρκαγιές, οι παθογόνοι οργανισμοί, τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 30/11/2019 – 28/2/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και

Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την αντιμετώπιση του κίνδυνου πλημμύρας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας αντιπλημμυρικής προστασίας σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 5/8/2019 – 29/11/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την αντιμετώπιση του κίνδυνου πλημμύρας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συνοπτική περιγραφή:

Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 3/10/2019 – 15/1/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Υποδομές εγγείων βελτιώσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 14/12/2018 – 15/2/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποδομές εγγείων βελτιώσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία και παροχή ενός ευέλικτου εργαλείου στήριξης για τις ΜμΕ (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), προκειμένου αυτές να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 10/9/2019 – 15/11/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα

Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή:

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και κάλυψη οικισμών που δεν εμπίπτουν στις προτεραιότητες της Οδηγίας 91/271, αλλά παρόλα αυτά επιβαρύνουν σημαντικά ευαίσθητους υδάτινους αποδέκτες της Περιφέρειας, καθώς και την παράκτια ζώνη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 13/11/2019 – 14/1/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Κατάρτιση απασχολουμένων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ-ΠΑΑ-ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης για ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 21/11/2019 – 21/11/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κατάρτιση απασχολουμένων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ-ΠΑΑ-ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία

Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 17/12/2019 – 28/2/2020 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας