Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν γεωργικό στην Περιφέρεια Αττικής

Συνοπτική περιγραφή:

Δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδας, όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό προϋποθέσεις/ εξαιρέσεις.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 26/7/2018 – 22/11/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν γεωργικό στην Περιφέρεια Αττικής

Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (2η-Δήμοι) στην Περιφέρεια Ιονίων …

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης σε μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (μνημεία UNESCO) και γενικά ιστορικά κέντρα πόλεων, δημιουργία δικτύων μνημείων/πόλεων UNESCO.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 20/7/2019 – 31/10/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (2η-Δήμοι) στην Περιφέρεια Ιονίων …

Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας – υποδομές στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συνοπτική περιγραφή:

Προώθηση και ανάδειξη της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας σε τομείς που αποτελούν προέκταση του επτανησιακού πολιτισμού, όπως η μουσική, τα εικαστικά, το θέατρο κλπ, που εμπλουτίζονται με σύγχρονα στοιχεία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 20/7/2019 – 31/10/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας – υποδομές στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ανάπτυξη δικτύου δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία δομών και η ανάπτυξη παρεμβάσεων στήριξης των εξαρτημένων ατόμων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 20/7/2019 – 31/12/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη δικτύου δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων στην Ήπειρο

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα της περιφέρειας (Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Πρέβεζα) στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, για την ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά φιλικού και ενεργειακά αποδοτικού πολυτροπικού συστήματος μεταφορών και για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 22/7/2019 – 1/11/2019 (ώρα 14.00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων στην Ήπειρο

Συμπλήρωση και βελτίωση υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά

Συνοπτική περιγραφή:

Βελτίωση και συμπλήρωση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας καθώς και προμήθεια του αναγκαίου ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού (εργαστήρια κλπ.)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 20/7/2019 – 30/10/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Συμπλήρωση και βελτίωση υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά

Δράσεις προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στα Ιόνια Νησιά

Συνοπτική περιγραφή:

 

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 20/7/2019 – 31/12/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στα Ιόνια Νησιά

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε πεδινές, μη δασικές περιοχές της Ηπείρου II

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές εκτός καθορισμένων ζωνών δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμυρών για το υδατικό διαμέρισμα Ηπείρου (GR05) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και μετά από απαραίτητη τεκμηρίωση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 5/8/2019 – 4/11/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε πεδινές, μη δασικές περιοχές της Ηπείρου II

Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους …

Συνοπτική περιγραφή:

Πράξεις για την υγεία και ασφάλεια επί του σκάφους, την ενεργειακή απόδοση και το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, τους ελέγχους και τα συστήματα ενεργειακής απόδοσης, τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 – 15/11/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους …

Μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Συνοπτική περιγραφή:

Για την βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς το ΕΤΘΑ στηρίζει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
Περίοδος υποβολής: 5/7/2019 – 31/12/2021 (-)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας