Κουπόνια τεχνολογίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την βελτίωση της παραγωγικότητας και των προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 4/6/2019 – 5/7/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κουπόνια τεχνολογίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ανάπτυξη, λειτουργία και διασύνδεση Ιατρείων Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών στα Ψυχιατρικά ή Νευρολογικά Τμήματα Γενικών και Πανεπιστημιακών …

Συνοπτική περιγραφή:

Ανάπτυξη, λειτουργία και διασύνδεση Ιατρείων Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών στα Ψυχιατρικά ή Νευρολογικά Τμήματα Γενικών και Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 20/5/2019 – 9/12/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη, λειτουργία και διασύνδεση Ιατρείων Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών στα Ψυχιατρικά ή Νευρολογικά Τμήματα Γενικών και Πανεπιστημιακών …

Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα ένταξης μεταναστών στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση – διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας. Αφορά σε ενίσχυση των υπηρεσιών διαμεσολάβησης που παρέχονται από τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού, μέσω της πρόσληψης και κατάρτισης 6 Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών (ΔΜ) σε κατ΄ ελάχιστον 5 επιλεγμένα Κέντρα Κοινότητας και ένα Κέντρο Μεταναστών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κρήτης
Περίοδος υποβολής: 20/5/2019 – 31/12/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα ένταξης μεταναστών στην Περιφέρεια Κρήτης

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Θεσπρωτίας, Νομός Ιωαννίνων
Περίοδος υποβολής: 14/5/2019 – 30/8/2019 (και ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας μέσω του LEADER

Αναβάθμιση οδικών αξόνων που συνδέουν κόμβους που ανήκουν στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα συμπλήρωσης ή / και αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, που συνδέουν κόμβους του δικτύου ΔΕΔ-Μ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 20/5/2019 – 31/12/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση οδικών αξόνων που συνδέουν κόμβους που ανήκουν στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στον Βόρειο Έβρο μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στην περιοχή Βόρειου Έβρου που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, στη βελτίωση των δασοκομικών τεχνολογιών, στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων της τοπικής κοινωνίας καθώς και στην κατάρτιση – ενημέρωση των απασχολουμένων  στον γεωργικό, δασικό, τουριστικό και αγροδιατροφικό τομέα της τοπικής οικονομίας μέσω του προγράμματος Leader και αποτελείται από 11 υποδράσεις.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Έβρου
Περίοδος υποβολής: 7/5/2019 – 9/8/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στον Βόρειο Έβρο μέσω του LEADER

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Χίου μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Η Πρόσκληση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER για το Νομό Χίου, περιλαμβάνει 8 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προιόντων, τουρισμού, παροχής υπηρεσιών, βιοτεχνία, χειροτεχνία, συνεργασίες μεταξύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του αγροτοτουρισμού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Χίου
Περίοδος υποβολής: 21/5/2019 – 30/8/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο Νομό Χίου μέσω του LEADER

Συνάντηση για την υποστήριξη της ανάπτυξης στρατηγικών εξυπνης εξειδίκευσης και μεταφοράς τεχνολογίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη, …

Συνοπτική περιγραφή:

Η συνάντηση για την υποστήριξη της ανάπτυξης στρατηγικών εξυπνης εξειδίκευσης και μεταφοράς τεχνολογίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη, διοργανώνεται από κοινού από το JRC και το Υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας της Ρουμανίας κατά τη ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και θα λάβει χώρα στην Πολυτεχνική Σχολή  του Βουκουρεστίου 18 Ιουνίου 2019.

Είδος: Μακροπεριφέρεια Αδριατικής & Ιονίου (EUSAIR)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Συνάντηση για την υποστήριξη της ανάπτυξης στρατηγικών εξυπνης εξειδίκευσης και μεταφοράς τεχνολογίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη, …

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Αιτωλία μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στην περιοχή της Αιτωλίας που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, στη βελτίωση των δασοκομικών τεχνολογιών, στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων της τοπικής κοινωνίας καθώς και στην κατάρτιση – ενημέρωση των απασχολουμένων  στον γεωργικό, τουριστικό και αγροδιατροφικό τομέα της τοπικής οικονομίας μέσω του προγράμματος Leader και αποτελείται από 8 υποδράσεις.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Περίοδος υποβολής: 7/5/2019 – 30/8/2019 (ώρα: 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Αιτωλία μέσω του LEADER

Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Eφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, καθώς και του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 20/5/2019 – 30/8/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου