Εγχειρίδιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Εκδόθηκε στην ελληνική γλώσσα το Εγχειρίδιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, μια έκδοση του Κοινού Κέντρου Ερευνών&nbsp;της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εγχειρίδιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Κόκκινο βιβλίο φυτών, ζώων και μυκήτων

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Προστασία της βιοποικιλότητας με τη δημιουργία εθνικών βάσεων δεδομένων, που θα περιλαμβάνουν καταλόγους των ειδών χλωρίδας, πανίδας και μυκήτων, καθώς και δεδομένα από την αξιολόγηση μεγάλου αριθμού ειδών, σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης – IUCN (Κόκκινα βιβλία), θα αποτελέσουν ουσιαστικό εργαλείο και πολύτιμο οδηγό για τους φορείς που εμπλέκονται στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 30/3/2021 – 31/12/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κόκκινο βιβλίο φυτών, ζώων και μυκήτων

Ανάπτυξη και προβολή της τουριστικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Αθήνας στην μετά COVID εποχή

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p align=left>Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αθήνας μέσα από την υλοποίηση παρεμβάσεων ενίσχυσης του σύγχρονου πολιτισμού και γενικότερα ανάδειξης νέων και προβολής υφιστάμενων πόλων του πολιτιστικού της προϊόντος στο ευρύτερο κοινό μετά τα νέα δεδομένα που έχει επιφέρει η πανδημία της νόοσου COVID-19.</p>
<p>&nbsp;</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 22/4/2021 – 31/12/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη και προβολή της τουριστικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Αθήνας στην μετά COVID εποχή

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με πρακτική άσκηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ενέργειες κατάρτισης με πρακτική άσκηση και πιστοποίηση προσόντων, σε κύριες οικονομικές δραστηριότητες της περιφερειακής οικονομίας, προκειμένου να ενδυναμωθεί η απασχολησιμότητα των ωφελούμενων.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 16/4/2021 – 18/6/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με πρακτική άσκηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υποστήριξη των ΙΕΚ, αφενός μεν, για την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική δραστηριότητα των διδασκόντων στα ΙΕΚ αλλά και των διδασκομένων, αφετέρου δε, για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες με την εφαρμογή ΤΠΕ.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 13/4/2021 – 16/7/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία και υποστηρικτικές δράσεις

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ενδυνάμωση των στελεχών του αναπηρικού κινήματος, των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους μέσω της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις που διέπουν τις σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές πολιτισμικές και τεχνολογικές εξελίξεις και συνακόλουθα να αντιμετωπίσουν την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 13/4/2021 – 30/9/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία και υποστηρικτικές δράσεις

Επιμορφωτικό πρόγραμμα του γενικού πληθυσμού για την απόκτηση δεξιοτήτων τηλεργασίας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υποστήριξη του γενικού πληθυσμού σε θέματα τηλεργασίας και πιο συγκεκριμένα σε θεματικές, όπως σύγχρονες ή/και ασύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές, ψηφιακή υπογραφή, ψηφιακά πιστοποιητικά, ψηφιακές συναλλαγές με το δημόσιο, τηλεργασία και τηλεδιάσκεψη.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 13/4/2021 – 2/7/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επιμορφωτικό πρόγραμμα του γενικού πληθυσμού για την απόκτηση δεξιοτήτων τηλεργασίας

Θεματικά και Πειραματικά ΙΕΚ

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υποστήριξη των Θεματικών και Πειραματικών ΙΕΚ με εκπαιδευτές για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023. Επίσης, θα χρηματοδοτηθεί η αξιολόγηση της εφαρμογής της δράσης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 13/4/2021 – 31/8/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Θεματικά και Πειραματικά ΙΕΚ

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Μαρκόπουλου-Μεσογαίας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δημιουργία και λειτουργία, από το Δήμο Μαρκόπουλου-Μεσογαίας, Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 2 έτη.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 19/4/2021 – 30/6/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Μαρκόπουλου-Μεσογαίας

Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση ευρυζωνικών υποδομών δικτύων NGA για την κάλυψη των αγροτικών περιοχών (βλ. λευκές NGA περιοχές-οικισμοί), συνεισφέροντας στην πρόσβαση σε γνώση, πληροφορίες και υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος και την εν γένει άρση του απομονωτισμού.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 1/11/2020 – 30/12/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές