Η OnSite ΕΠΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια δυναμική επιχείρηση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών η οποία βασίζεται στην εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των βασικών στελεχών της, καθώς και των συνεργατών της στους βασικούς τομείς της σύγχρονης επιχειρηματικής λειτουργίας. Δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετητικού έργου απευθυνόμενη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιζητούν την οργανωτική τους αναβάθμιση μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης.

Βασική προτεραιότητα της OnSite ΕΠΕ είναι ο πελάτης–συνεργάτης να έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσεται συνεχώς με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελεί κυρίαρχο και βασικό παίκτη στην αγορά που δραστηριοποιείται. Με αξιοπιστία και επαγγελματισμό προσφέρεται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο διεθνή τομέα σειρά υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης, στους τομείς ανάπτυξης επενδυτικών σχεδίων, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, εκπόνησης αναπτυξιακών μελετών, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, μελετών και εφαρμογών Business management και marketing Planning – marketing research, καθώς και στην διαχείριση και οργάνωση προσωπικού.

Η εταιρία στελεχώνεται από Συμβούλους με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μεγάλη εμπειρία και επαγγελματική γνώση που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της OnSite είναι η δυνατότητα συνεργασιών με εξέχοντα ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, συμμετέχοντας και σε ερευνητικά δίκτυα ανάπτυξης υψηλών επιπέδων εφαρμοσμένης έρευνας.

OnSite – Ισολογισμός 31.12.2014